Svenska Försvaret genomför en stor SAP-implementering, kallad Prio, med hjälp av ett hundratal konsulter från IBM. Projektet är värt flera miljarder kronor och är ett av de största affärssystemsprojekten i Sverige just nu.

I Norge pågår ett liknande projekt sedan länge. På fredagen uppmärksammade emellertid den norska tidningen Computerworld att Riksrevisionen i Norge riktar skarp kritik mot det norska projektet. Där konstateras dålig säkerhet och otillfredsställande testning. Dessutom ser projektet ut att spränga sin budget med flera miljarder kronor, enligt norska medier.

Nu höjs varnande röster för att det svenska projektet är på väg åt samma håll. Dessutom kan IT24 berätta att det Norska projektet var en av förebilderna när det Svenska försvaret först skissade på Prio.

– Det projektet benämndes som en förebild när svenska försvaret skulle genomföra Prio-projektet, säger Jan Kragsterman, affärssystemexpert på konsultbolaget Advince och en av de it-konsulter som tittade på projektet när det var i sin linda.

– Men vi varnade för det redan från början, vi sa att de inte skulle ge sig in på det här, fortsätter han.

Notan för det norska projektet är nu uppe i 2,63 miljarder norska kronor. Enligt norska tidningen Finansavisen kommer slutnotan att bli 3,4 miljarder. Det är dubbelt så dyrt som det var tänkt från början.

I dag är kostnaden för det svenska Prioprojektet beräknad till 2,4 miljarder kronor.

Riksrevisionen i Norge kritiserar projektet starkt och pekar på ”svagheter i styrningen, dålig internkontroll, dålig säkerhet”.

I Sverige har Statskontoret tidigare riktat kritik mot Prio. I en rapport från i våras konstaterades bland annat att systemet inte kan hantera hemlig information.

Överste Bengt Persson är ansvarig för Prio-projektet hos Försvarsmakten. Han bekräftar att Norge och Sverige tidigt samarbetade kring sina respektiver SAP-projekt.

– Vi hade ett samarbete med Norska försvarsmakten i början, 2004–2005, men vi har tittat mer på det danska försvaret, som också genomfört ett projekt, eftersom de redan var klara.

Han påpekar vidare att Försvarsmakten redan genomfört en rad åtgärder sedan den skarpa kritiken från Statskontoret i våras, bland annat när det gäller utbildning och test.

I början av december kommer Statskontoret med sin nästa rapport om Prio. Där kommer projektets status både vad gäller kostnader och funktionalitet att granskas.

Projektledaren Andreas Dager har avböjt att kommentera saken innan dess.