Nästa år går EUs it-strategi ut och i maj ska EU-kommissionen presentera en ny färdplan som sträcker sig fram till 2015.

Nu börjar medlemsländernas arbete med vilka prioriteringar som den gemensamma it-politiken ska innehålla.

På mötet i Visby finns EUs it-kommissionär Viviane Reding, representanter för medlemsländerna och olika intresseorganisationer. Mötet leds av Sveriges it-minister Åsa Torstensson.

Som underlag för diskussionerna har Sverige tagit fram ett underlag med tio huvudpunkter och ytterligare nio punkter finns också i EUs årsrapport.

– Delvis överlappar de varandra men en del punkter skiljer sig åt, säger Anders Hektor, departementssekreterare på näringsdepartementet.

Exempelvis lyfter Sverige fram satsningar på små och medelstora företag och att öka förtroendet för att använda internet.

– Det handlar både om att det ska vara säkert och att kunderna ska uppleva det som säkert, det ska finnas tydliga spelregler.

I gengäld trycker EU-kommissionen mer på sådant som hur internet ska styras.

Anders Hektor konstaterar att det finns stora skillnader i de 27 medlemsstaternas it-mognad och att det också innebär att de ser olika på prioriteringarna.

– Och sedan ska man också adderar andra viktiga punkter för en it-strategi som olika intressegrupper lyft fram.

Att det nu är dags för en ny it-agenda för EU innebär inte att den gamla är avklarad. Fortfarande har EU inte löst knutarna kring exempelvis e-id eller elektroniska signaturer.

– Allt som skissades 2004-2005 har ju inte realiserats så det finns ett genomförandeunderskott, säger Anders Hektor.

– En lyckad ansats nu vore att tänka om och hitta alternativa sätt att angripa de här frågorna. Att fortsätta som business as usual vore ett mislyckande.

Samtidigt har också en del hänt som inte fanns med i den it-strategi som har varit fastslagen poängterar Anders Hektor.

– Det händer ju andra saker under fem år så även om det finns en körplan så måste man självklart kunna agera på verkligheten också.

Bridget Crosgrave på It&telekomföretagens europaorganisation Digital Europe är i Visby för att diskutera prioriteringarna.

– Vi är väldigt glada att Sverige lyfter upp it så högt under sitt ordförandeskapsår, säger hon.

– Dessutom ser vi positivt på att it kopplas med miljöfrågorna. It-lösningar är en viktig ingrediens för att minska våra koldioxidutsläpp i industrin.

Några andra områden som den europeiska it-branschen hoppas prioriteras i den nya it-strategin för EU är bredbandsfrågan, satsningen på små och medelstora företag, att skapa ökat förtroende online och en bättre fungerande inre marknad för it.

– När den inre marknaden fungerar får europeiska it-företag tillgång till en lika stor hemmamarknad som de amerikanska. Och det behöver inte hindras av att det talas olika språk, säger Bridget Crosgrave.

Fakta

Någon vecka efter den pågående konferensen kommer Sverige i egenskap av ordförandeland att lägga fram ett dokument med sina slutsatser kring resultaten.
I mitten av december ska medlemsländerna enas om en gemensam viljeinriktning och lämna över till kommissionen att skapa en it-strategi i enlighet med det.
I slutet av maj nästa år tar EU-ommissionen beslut om de nya it-politiska målen
I juni lägger slutligen EUs alla telekomministrar fast de it-politiska målen i Eunion 2015.