– Att SAP är bra på att stödja affärer och processer, men att företaget har en del att jobba med när det gäller begriplighet, priser och användarvänlighet.

Hur märks det?
– Runt kärnan av väl fungerande system finns många användare som inte har tillräckligt kunskap och förmåga att hantera SAP-systemen.
– SAP får höga omdömen för säkerhet och effektivitet. Betyget för funktionalitet, processtöd, pålitlighet och säkerhet ligger samtliga runt 4, integration och skalbarhet något lägre. Men för användarvänlighet blir betyget bara 2,7 och pris och övriga villkor på 2,5. Allt på en femgradig skala.

Är det någon skillnad mellan exempelvis it-chefer och upphandlare?
– Ja, de mest positiva är beställare där många står på barrikaderna och försvarar sina system, medan framför allt slutanvändare är mer kritiska. Det sammanfattande värdeomdömen för upphandlare ligger på 3,6, medan slutanvändare ligger på 3,1.

Ger du något råd till SAP för att bli bättre?
– SAP måste bli bättre på själva handhavandet, exempelvis att det kan vara för många skärmar för att genomföra en order, och brist på intuitivitet. Andra området berör licenser. Alternativ till proprietära modeller, exempevis hyrtjänster och molnet, vinner mark. Då ges flexibilitet att jobba mer med nya funktioner som användarna vill ha, exempelvis genom interaktion med lättillgängliga tjänster i molnet. Leverantörer som inte ligger i framkant där får svårt när användarna börjar kräva sådana saker.

– För att SAP ska behålla sitt marknadsledarskap måste företaget öppna sig.

Vad anser användarna när det gäller datormoln och andra trender som SOA?
– En tredjedel av de utfrågade känner inte till datormoln. Lika många anser sig inte förstå vilket värde tjänstearkitekturer, SOA, kan ge. Vidare anser många att det är svårt att uppgradera sina lösningar, samtidigt som merparten uppger att deras system är omoderna.

Fakta

Undersökningen heter Stretchmätaren och avser it-chefer, arkitekter och användare, samt administratörer.

I årets undersökning deltog 450 personer, från drygt 100 företag.

I den senaste undersökningen undersöktes framför allt trender inom affärssystem samt SAPs ekonomiapplikationer.