Fibrecat N20i är namnet på Fujitsu Siemens nya lagringssystem för mindre företag. Produkten är tänkt att användas i lagringsnät och består av fyra sata-diskar på vardera 250 GB.
Bland de protokoll som stöds märks cifs för Windows, nfs för Linux medan produkterna även stöder Appletalk, Netware och http.
Dessutom stöds iscsi för anslutning till lagringsnätverk och anslutningar till bandstationer.

De nya lagringsenheterna kommer inte som man skulle kunna tro från företagets hälftenägare Fujitsus lagringsdivision utan från EMC, som Siemens haft ett långtgående samarbetsavtal med innan Fujitsus och Siemens pc-divisioner slogs ihop.

Många operativsystem
I den ökande satsning som Fujitsu Siemens nu gör kring lagring ingår även nya enheter för lagring på band. Det är företagets bandbibliotek Centricstor som kommer i version 3.0 där de största nyheterna är stöd för anslutning till OS400- och WM/MVS-baserade servrar samt möjlighet till effektivare styrning av data.

Fujitsu Siemens affärsutvecklare Claes Carlstedt förklarar att det finns stora vinster att göra om man använder en modell där den viktigaste informationen alltid är tillgänglig i diskcachen samtidigt som man utnyttjar banden på ett effektivare sätt.

Effektivare lagring
Tanken är att Centricstor ska användas för att både göra säkerhetskopior på diskar och sedan långtidslagra på band.
– Vi har exempel på kunder som kunnat reducera antalet band med hela 80 procent genom avancerad styrning av data, säger Claes Carlstedt.