EU är med 500 miljoner konsumenter världens största konsumentmarknad. Det är ett faktum som Viviane Reding, EU-kommissionär med ansvar för it- och telekomfrågor, påpekar flera gånger när CS träffar henne i Visby under EU-konferensen om den framtida it-agendan.

Problemet är att kraften i denna stora konsumentmarknad släpps inte loss på den digitala marknaden, framhåller Viviane Reding. Bara sju procent av de transaktioner som görs på nätet i EU görs över gränserna

– I dag är marknaden väldigt fragmenterad. Det finns tjänster – men de är inte användbara över gränserna, säger hon.

I en EU-undersökning provades hur e-handel över gränserna fungerade genom att 11 000 beställningar lades i andra länder än det egna. 61 procent av beställningarna misslyckades när de lades i en webbutik i ett annat land – beroende på att e-handlaren inte ville expediera den, på att laghinder dök upp eller av tekniska skäl.


Pragmatisk. "Vi har inte tid att göra allt perfekt", säger Vivande Reding om att reformera upphovsrättsreglerna.

Det finns också mycket som måste göras snabbt för att få till stånd en fungerande inre digital marknad, anser Viviane Reding. Infrastrukturen är kritisk och det handlar inte längre bara om att alla ska ha bredbandsuppkoppling utan om att alla ska ha snabbt bredband.

– För att påskynda detta har vi tidigarelagt skiftet från analog till digital tv från slutet till början av 2012. Sverige är ett av de få länder som redan gjort övergången. På så sätt frigörs frekvenser som kan användas till trådlöst bredband där vi inte har fasta nät, säger Viviane Reding.

– När infrastrukturen finns på plats i hela Europa har vi chansen att hamna i första ledet i den digitala ekonomin.

Samtidigt måste också förtroendet för att använda sig av den digitala marknaden finnas. Medborgarna måste känna trygghet för att de ekonomiska transaktionerna är säkra och den personliga integriteten skyddad.

– Där har jag förberett ett konkret åtgärdsprogram som kan dras i gång i början av nästa år. Medlemsländerna behöver bara sätta i gång.

En viktig pusselbit är att se till att upphovsrätten för digitalt innehåll inte står i vägen för den inre marknaden.

– Den väg jag förordar är inte att reformera upphovsrättsreglerna så att de blir lika överallt, det är alltför tidskrävande, utan att se till att enbart få bort de hinder för handeln över gränserna som finns, säger Viviane Reding.

– Vi har inte tid att göra allt perfekt.

Hon är övertygad om att EU har möjligheterna att ta ledartröjan i den digitala ekonomin just nu – men att det hastar. Och hon är inte säker på att medlemsländerna förstår allvaret i hennes budskap om att de måste agera.

– I kristider som nu tenderar många att titta på sina egna problem i stället för att förstå att de är en del av ett större problem. Det är en tendens som får oss att sakta in. Men vi måste vinna det här – det finns ingen annan väg.

Fakta

  • ...telekompaketet: ”Det var en bra diskussion som kom upp. Nu har vi i Europa slagit fast att alla medborgare har en grundläggande rätt till internet. Vi är först i världen med att understryka det i vårt regelverk."
  • Regleringar på telekommarknaden: "Med den nya europeiska myndigheten, European Telecom Market Authority, sitter inte längre de som reglerar telekommarknaden ensamma i sina olika elfenbenstorn. I den nya myndigheten sitter 27 telereglerare som enligt lag står oberoende från sina regeringar och från industrin och på så sätt kan marknadsreglerna nu bli mer enhetliga.”
  • ...nätneutralitet: ”Vi har nätneutralitet i vårt ramverk eftersom vi garanterar konkurrens. Kunderna kan välja operatör. Möjligheten att reglera en minimumkvalitet är också ett sätt att garantera detta. Ett exempel är att operatörer inte bör få blockera tal via internet som vissa gör i dag.”