Svenska Stadsnätsföreningen, SSNF, bedriver just nu ett intensivt arbete kring bredbands-tv i stadsnäten där ledordet är öppenhet. Tillsammans med Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna vill man gå i bräschen för att öppna näten och utnyttja de nya möjligheter som finns i att använda ip som bärare av tv-signaler.
– Den modell som tv-operatörerna förordar är den traditionella kabel-tv-modellen, medan vi stadsnät vill skapa öppna tv-tjänster, säger Erik Dahlström, projektledare för SSNFs Projekt TV i stadsnäten.

Nischade kanaler
Han anser att det inte ska vara nödvändigt för en ny tjänsteleverantör att behöva bygga ett eget nät för att nå kunderna.
– Det ska finnas ett utbud, även i form av de kanaler som inte vid första anblick är kommersiellt attraktiva, till exempel etniska kanaler, nisch-kanaler och samhällsutbud. Sveriges fastighetsägare, stadsnätsägare och hushåll är överens och från och med nu verkar för detta, säger Erik Dahlström.
Han påpekar att det internationellt inte alls råder samma samförstånd kring öppenhet på tv-området och att man i övriga länder endast talar om öppenhet för operatörer och leverantörer.
– I Sverige går vi nu längre och talar om att faktiskt implementera tjänster som är öppna för slutkunder och har därmed möjlighet att skapa en världsunik tv-marknad i Sverige.

Öppna boxar
Bland de svenska tv-kanalerna är det Canal Digital som kommit längst på området för ip-distribuerade tv-tjänster. Företagets informationschef Karin Zingmark delar Erik Dahlströms visioner.
– Hela vår satsning bygger på öppna lösningar där stadsnäten avgör vilka tv-tjänster man ska ta. Med de boxar vi använder kan man utan problem ta in tjänster från andra leverantörer. Det är just därför vi redan har lyckats teckna avtal med fyra olika stadsnät, säger Karin Zingmark.