Finansmarknadsminister Mats Odell, KD, står värd för mötet som börjar i morgon och pågår till på fredag.

Den svenska ”e-förvaltningsministern” har deklarerat att Sverige ska bli världsledande i e-förvaltning.

Vi hoppas att han använder en del av sin tid i strålkastarljuset på mötet till att slå an en betydligt offensivare ton när det gäller en av de verkligt försummade frågorna inom e-förvaltningsområdet: utvecklarnas tillgång till myndigheternas rådata.

Möjligheten att utveckla nya webbtjänster kring myndighetsdata är beskuren – inte minst i Sverige där många myndigheter inte gör rådata tillgängliga för externa utvecklare till rimliga ekonomiska villkor.

Det är synd. För därmed tar vi rent samhällsekonomiskt bort möjligheten till en kraftfull expansion på tjänsteutvecklingsområdet. Var och en förstår vad gratis kartdata betytt för geografiska tjänster på nätet efter att Google Maps kom in på banan. En lika positiv utveckling är möjlig när det gäller flera typer av myndighetsdata – förutsatt att de offentliga databankerna blir mer tillgängliga.

Mats Odell bör slå fast att det krävs politiska initiativ i medlemstaterna som går utöver det urvattnade PSI-direktiv – Public Service Information – som EU-kommissionen beslutat om, men som Sverige inte infört i lagstiftningen.