Enligt ett lagförslag i det amerikanska representantshuset ska användningen av fildelningstjänster begränsas i myndigheters nätverk.

Enligt lagförslaget, som heter The Secure Federal File Sharing Act, ska offentligt anställda inte få ladda ner, installera eller använda fildelningsprogram på den offentliga sektorns datorer eller på datorer som används av konsulter till den offentliga sektorn, utan särskilt tillstånd.

Lagförslaget har lämnats in av kongressmannen Edolphus Towns. Det har tillkommit på grund av oro efter dataläckor med offentlig och militär information på fildelningstjänster.

I januari uppgav till exempel ett nätövervakningsföretag att det hittat känslig information om den amerikanska presidentens helikopter Marine One på en dator i Iran. Informationen ska ha spridits på en fildelningstjänst.

Även information om säkra uppehållsplatser för presidenten och hans familj, samt om färdplaner för presidenten, ska ha hittats av samma företag.

IDG News

Fakta

Vissa intresseorganisationer, som Electric Frontier Foundation, har sagt att breda begränsningar av den amerikanska offentliga sektorns användning av fildelningstjänster skulle minska dess förmåga att dra nytta av användbara tjänster.