Turerna i de senaste veckornas strid kring TDCs köp av Song Networks tycks aldrig ta slut. I onsdags meddelade danska telekombolaget TDC att man redak köpt 57 procent av aktierna i Song Networks och höjt budet till 95 kronor per aktie mot Tele2s 85 kronor. Song Networks styrelse sa ja och rekommenderade aktieägarna att acceptera budet.

För kort tid
Anmälningstiden på TDCs erbjudande löper ut i dag, vilket innebär för kort tid för aktieägarna och för Tele2 att fatta beslut om nytt och högre bud, anser Aktiemarknadsnämnden. Nämndens ordförande Johan Munch kom därför i morse med ett kraftigt fördömande av TDCs agerande i ärendet. Han anser att TDC inte följer grundläggande priciper om likabehandling av aktieägarna och att företaget bryter mot god sed på aktiemarknaden.
Enligt DI ska TDC nu utvärdera Aktiemarknadsnämndens uttalande och ta ställning till det efter helgen.