Ett policydokument undertecknat av de 34 medlemsländerna lägger grunden för en tydlig satsning på e-förvaltning de närmaste fem åren.

– Vi vill se ett ökat samarbete med organisationer, företag och medborgare och en ökad återanvändning av offentlig information, säger Mats Odell, KD, som hållit i mötets ordförandeklubba.

Europas regeringar ska samarbeta med utomstående för att skapa användardrivna offentliga e-tjänster.

– Andra än myndigheter är bättre lämpade för att utveckla nya tjänster.

Ministerrådets färdplan är på flera sätt en seger för förespråkarna av öppenhet. Den innehåller en tydlig ståndpunkt för användningen av öppna standarder och nämner även öppen källkod som en tänkbar väg framåt.


Lämnar över. På EU-konferensen i Malmö stakar Mats Odell ut Europas e-förvaltningspolitik de närmaste åren. EU-kommissionen får, genom vice ordföranden Siim Kallas, jobbet att genomföra den.

Framför allt ska EU-länderna med teknikens hjälp öka transparensen i statens arbete, bland annat genom att satsa på nya vägar att få in företag och medborgare i beslutsprocessen.

I USA har Obama-administrationen rivstartat med en rad e-satsningar för att öppna staten. Några sådana konkreta satsningar finns inte i EUs färdplan.

– Vi har inte gått in på metoder för att uppnå målen, det är EU-kommissionen som nu har uppdraget att ta fram en konkret handlingsplan. Men det är klart att vi tittar mycket på USA, vi har mycket att lära där.

En annan viktig del i policy-dokumentet handlar om den så kallade inre marknaden. EU-länderna ska göra det lättare att starta och driva företag och att göra affärer i andra länder, även för små och medelstora företag.

En gemensam plattform för e-legitimationer är central, precis som gränsöverskridande e-upphandling.

– Offentlig upphandling handlar bara i Sverige om 500 miljarder kronor om året, uppåt 20 procent av BNP. Ju större och mer effektiv den marknaden blir i realiteten, desto fler möjligheter blir det för mindre och medelstora företag att vara med.

Fakta

EUs e-förvaltningsministrar har kommit överens om tre övergripande mål för e-förvaltningspolitiken fram till 2015:

  1. Medborgarnas och företagens engagemang ska ökas på två sätt. Det första är offentliga e-tjänster, som skapats efter användarnas behov tillsammans med tredje part. Det andra är ökad tillgång till offentlig information, stärkt transparens och effektivare sätt för intressenter att delta i beslutsprocessen.
  2. Mobiliteten på den inre marknaden ökas med hjälp av offentliga e-tjänster för att starta och driva företag och för att studera, arbeta, bo och pensionera sig var som helst i unionen.
  3. Effektiviteteten i förvaltningarna ska ökas med e-tjänster som minskar den administrativa bördan, förbättrar organisationsprocesser och framhåller en hållbar grön ekonomi.