För cirka en månad sedan började amerikanska FCC (Federal Communications Commission) sätta upp regler för hur internet ska regleras i USA. Tanken är att alla användare ska få full tillgång till internet oavsett vilken leverantör som används.

Flera amerikanska bredbandsleverantörer har dock motsatt sig införandet av dessa regler och hävdar att det inte finns tillräckligt med bevis för att staten behöver gå in och reglera marknaden.

Reglerna kring nätneutralitet har hittills fokuserat på bredbandsleverantörer som erbjuder internet via kabel. Flera konsumentgrupper och förespråkare för nätneutralitet har nu börjat höja rösterna om att reglerna om fritt internet även ska gälla mobila bredbandsnät.

- Oavsett om du kopplar upp dig till internet via en kabel eller trådlöst så bör det inte utgöra någon skillnad i vilka tjänster du kommer åt på internet. Det är inte bra för konsumenter om de kan använda vissa tjänster på sin hemdator, men kan inte använda samma tjänster på ett trådlöst bredbandsnät, säger Chris Riley på Free Press som förespråkar nätneutralitet.

Leverantörer av mobilt bredband motsätter sig att nätneutraliteten ska gälla även dem. Enligt dessa leverantörer så har mobila bredbandsnät tekniska begränsningar som gör det svårare att införa en transparent åtkomst av internet.

- Vi kan inte ha tre stycken fildelare som sitter och tar upp all bandbredd för alla andra kunder. Mobilt bredband har tekniska begränsningar som gör det omöjligt att ge full tillgång till alla kunder, säger George Ou på branschorganisationen Digital Society.

De regler som föreslås av FCC kräver att bredbandsleverantörer erbjuder sina kunder att komma åt allt lagligt innehåll på internet oavsett vilken utrustning som används för att ansluta till internet.

IDG News