En intervju med både myndigheter och marknadsaktörer visar bland annat att kretskopplad telefoni är på väg bort och att det för närvarande pågår en integration mellan fast och mobil kommunikation.
Detta får direkt påverkan på myndigheternas inköpsverksamhet, där telefoni och IT ofta är uppdelat.

Slagit ihop inköp
Och redan har myndigheter som infört nya kommunikationslösningar slagit samman sina inköpsfunktioner.
Statskontoret föreslår att kommande upphandlingar inriktas mot funktionalitet, pris, standardisering, bakåt- och framåtkompabilitet, säkerhet, tillgänglighet samt servicenivåer och inställelsetid.

Ett problem
Det finns ett problem. Det är att moderna kommunikationslösningars komplexitet gör att det ofta krävs mer än en leverantör. Av den anledningen ser myndigheterna gärna möjligheten att få en aktör som tar ansvaret för relationen med slutkunden. En annan utmaning är att framtida myndighetstjänster kräver att flera kanaler kan användas i kontakt med myndigheten.

Detta gör att det ställs större krav än tidigare på myndigheterna vad gäller strategier och samordning av olika kanaler.