Mobiltelefontaxorna har i flera år varit den teleavgift som sjunkit snabbast. Men under det senaste året har genomsnittsanvändarens mobilräkning sjunkit med endast två procent, enligt PTS senaste teleprisrapport som publicerades på tisdagen. För den som ringer lite sjönk slutsumman på räkningen med fem procent.

Slutsatsen är att mobiloperatörerna trappat ner på priskonkurrensen när det gäller minutavgifter. I stället försöker de bräcka varandra när det gäller sms-priser – den enda typanvändare i PTS-rapporten som fått uppleva fortsatt stora prisfall på mobilsidan under det senaste året är den grupp som sms:ar mycket. För dem sjönk priserna med närmare 30 procent, enligt PTS.

Det fortsatta prisraset på sms har fått genomsnitts-användaren att öka antalet skickade sms från 84 till 132 stycken per månad.

Priserna har legat i princip helt stilla under det senaste året på alla typer av bredbandsabonnemang förutom mobilt bredband. Där sjönk priserna med 16 procent.

När det gäller traditionell fasttelefoni har det varit knapert med prissänkningar i flera år, bland annat beroende successiva prishöjningar av de fasta abonnemangsavgifterna. Under det senaste året har dock månadskostnaden för de billigaste abonnemangsalternativen sjunkit med 11 procent, enligt PTS-rapporten.

Enligt PTS skulle den genomsnittliga telekonsumenten i dag tjäna en liten slant på att slänga sitt fasta teleabonnemang och ringa alla sina samtal i mobilen i stället. Bara under det senaste åren har 28 procent av fasttelefonianvändarna avslutat sina abonnemang och flyttat över sina röstsamtal till ip-telefoni eller mobilsamtal.