Projektet kallas Mattecoach på nätet och testades i våras på sex skolor i Spånga-Tensta. Nu breddas satsningen till att gälla samtliga elever i Stockholms stad. Varje måndag till torsdag mellan klockan 16 och 19 kan eleverna prata matte eller få läxhjälp via chattprogrammet Messenger.

Mattecoacherna rekryteras från programmet Civilingenjör och Lärare som KTH och Stockholms universitet driver tillsammans. Lärarstudenterna som nappar får utbildning i bland annat coachning och problemlösning via nätet.

– Det övergripande syftet med Mattecoach på nätet är att bidra till elevernas ökade måluppfyllelse i matematik. Projektets andra syfte är att blivande mattelärare ska bli bättre på att handleda via nätet, säger Lotta Edholm, FP, skolborgarråd i Stockholms stad.

– Coacherna ska inte ses som en ersättning för elevernas ordinarie lärare, utan ett komplement. De är också ett bra stöd för föräldrar som inte har möjlighet att hjälpa sina barn med läxorna.

Mattecoach på nätet är ett samarbete mellan Stockholms stad, Microsoft, KTH och Stockholms Universitet. Projektet stöds av LIKA-projektet, ett samarbete om digital kompetens i lärarutbildningar med fyra Stockholmsbaserade lärosäten