Det är EU-kommissionen som står bakom satsningen E-skills Week, som ska öka kunskapen om it hos unga, hos medborgare i allmänhet, och i små- och medelstora företag. Värd för kampanjen i Sverige är IT&Telekomföretagen.

– Vi har valt att fokusera på att få fler unga att göra karriär inom it, eftersom kunskapen om it i Sverige redan är så pass bra, säger förbundsdirektör Ann-Marie Fransson.

IT&Telekomföretagen driver sedan tidigare en liknande kampanj under namnet Välj IT, och EU-kampanjen kan ses som en fortsättning på denna. Men nu är tanken att låta fler unga träffa it-företag. Dessutom kommer det att ordnas seminarium samt en skoltävling inom it riktad till gymnasieelever.

Ett av företagen som deltar i kampanjen, som kulminerar första veckan i mars, är IBM.

– Bilden många har av it-branschen stämmer inte med verkligheten. Det finns massor av olika jobb man kan ha inom it, och det måste fram. E-skills week visar upp den här bredden direkt för dem som behöver veta det, skolungdomarna, säger Johan Ekesiöö, vd på IBM Sverige.


Kastar handsken. Johan Ekesiöö, vd på IBM Sverige, utmanar Sveriges övriga it-företag.

Vad kommer IBMs insatser att bestå i?

– Vi kommer vara på 25 skolor på 5 orter och berätta för skolelever vad man kan jobba med på ett it-företag och vilken utbildning man kan behöva. Vi kommer även att prata med studievägledarna ute på skolorna för att dom skall få en uppdaterad bild av it-branschen.

Varför är det viktigt att få in fler ungdomar på it-spåret?

– Hela världen kopplas samman och it blir en viktig del av allt vi gör. It kan göra gammal infrastruktur som vägar, elnät och hela städer smartare så att dom fungerar bättre. Och det kan hjälpa oss med de stora problem vi behöver lösa här på planeten. Men då måste vi ha smarta ungdomar som vill jobba med alla aspekter av it.

Borde fler svenska it-företag engagera sig i detta?

– Ja, jag utmanar alla it-företag i Sverige att engagera sig för att vi ska få fler nya friska hjärnor till it-branschen. Vi på IBM gör 25 skolbesök. Det är ett skolbesök per 120 anställda. Min uppmaning är att alla matchar det. Det borde alla klara, säger Johan Ekesiöö.