Erbjudandet väckte uppmärksamhet eftersom det bröt mot nätneutralitetsprincipen – att telekombolag och internetleverantörer inte ska kontrollera informationsflödet över internet så att viss trafik prioriteras.

Samma dag arrangerade Teliasonera och Handelshögskolan i Riga ett seminarium i Stockholm för inbjudna experter. Budskapet från de ansvariga cheferna var tydligt. Teliasonera står bakom nätneutralitetsprincipen. Senare samma dag drogs också erbjudandet om en gräddfil för Spotifykunder tillbaka. Erbjudandet verkar ha varit ett olycksfall i arbetet.

Konsumentintresset talar entydigt för att nätneutraliteten upprätthålls. EU-kommissionen och FCC, amerikanska PTS, har också rutit åt operatörerna att om de inte själva upprätthåller principen hotar lagstiftning.

Men lagar är trubbiga. Konsumenten har även ett berättigat behov av att operatörerna prioriterar trafik – i synnerhet i mobila nät. Om en basstation ockuperas av fildelare så att angelägen realtidstrafik inte kommer fram uppstår ett kvalitetsproblem för operatörerna.

Det bästa är om operatörerna med självreglering kan upprätthålla principen och tydligt och transparent förklarar hur trafiken prioriteras i deras nät. Kunderna väljer i längden de nät som ger dem mest frihet för pengarna. Gräddfiler är inte framkomliga i längden.