Java EE är ett av de mest spridda utvecklingsverktygen för att utveckla affärskritiska system. Senaste uppdateringen var för snart fyra år sedan, men nu är det dags för en ny version. Den 10 december ska Java EE 6 vara klart.

Sedan standarden släpptes första gången för tio år sedan, har den växt alltmer. Nu börjar det bli dags att rensa bort saker ur kodbiblioteket.

– Java EE-standarden börjar bli så stor att den behöver krympas ner en smula, säger Thorbiörn Fritzon, Javaarkitekt på svenska Sun.

På samma sätt som med vanliga Java så har man infört tekniken pruning, beskärning på svenska. Det är ett sätt att markera delar av ramverket som kommer att försvinna framöver. Det kan till exempel vara gamla tekniker som blivit ersatta av nyare eller tekniker som inte stöds eller används i så hög utsträckning. I Java EE 6 föreslås bland annat att JAX-RPC, som hanterar Soap-tjänster försvinner i och med version 7, och ersätts av den nya standarden JAX- WS.

Plattformen kommer att bli mer lättanvänd eftersom fler saker kopplas ihop automatiskt, och utvecklaren därmed inte behöver skriva lika mycket kod. Med hjälp av olika profiler definieras vad som ska tas med. Med från start finns till exempel en profil anpassad för webbapplikationer.

Utvecklaren kan också skapa egna profiler som används lokalt. Det här är också ett sätt att ta ner installationsstorleken, enligt Thorbiörn Fritzon.

Förminskningen av plattformen kommer bland annat innebära att servrar som använder Java EE kan starta snabbare. Thorbiörn Fritzon tar som exempel applikationsservern Glassfish, som är Java EEs referensimplementation:

– Glassfish startar på några sekunder med Java EE 6, jämfört med tidigare start på ett par minuter, säger han.

I Java EE 6 blir det också enklare att plugga in ramverk. Det gäller även scriptramverk, som Ruby on Rails, vilket gör att applikationsservrar kan köra dessa.

Mattias Karlsson, konsult på Ciber och ordförande i Javaforum Stockholm säger att tidigare versioner av Java EE varit svåranvända, men tycker att den här versionen känns enklare.

– Man släpper ett fullt fungerande applikationsramverk där allting fungerar tillsammans. De verkar ha fått till det rätt den här gången, säger han.

Fakta

På Java-konferensen Devoxx i Belgien i förra veckan stod det klart att Java EE6 kommer att lanseras den 10 december. Samtidigt släpps även version 3 av Glassfish och Netbeans 6.8.