EU-kommission anklagade igår Philips för att tillsammans med andra tillverkare ha skapat en priskartell i Europa. Anklagelserna gäller försäljningen av bildskärmar med CRT-teknik (katodstrålerör) vars försäljning minskat kraftigt de senaste åren.

EU-kommissionen har valt att inte uppge namnen på de företag som misstänks vara en del av kartellen. Holländska Philips har dock fått ett formellt klagomål från EU-kommission där alla detaljer avslöjas.

Anklagelserna är resultatet av en utredning som pågått i två år efter klagomål från konsumenter under 2007. Klagomålen gjorde gällande att Philips tillsammans med fem andra företag försökt att hålla priserna på CRT-bildskärmar uppe med artificiella medel.

Efterfrågan på CRT-bildskärmar har avtagit de senaste åren tack vare att priserna på platta bildskärmar har sjunkit kraftigt och därmed ökat i popularitet. I Syd- och Östeuropa är försäljningen dock fortfarande stor.

De andra företagen som nämns i brevet till Philips är LG Electronics, Chunghwa Picture Tubes, Matsushita, Samsung och Toshiba.

Philips uppger att företaget vill studera anklagelserna innan ett uttalande kan göras.

IDG News