Totalt 36 000 hushåll i fem städer, bland annat Västerås och Linköping, omfattas av det nya avtalet som innebär att de får möjlighet att välja mellan två leverantörer av bredbands-tv – Canal Digital och Viasat. Det är första gången som mer än en leverantör tecknar konkurrensneutrala avtal i samma nät vad gäller tv.

Avtalet innebär att leverantörerna har förbundit sig att följa den deklaration som Svenska Stadsnätsföreningen, Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och Sveriges Allmännyttiga Bostadsförening, SABO gjorde för en dryg vecka sedan. Organisationerna varnade för leverantörsoberoende lösningar och lyfte fram en gemensam strävan mot att bredbands-tv ska erbjudas som öppen tjänst.

Gemensam standard
Deklarationen innebär också att en gemensam standard vad gäller digital-tv-boxar ska upprättas före 2006 så att kunderna ska slippa byta box om man byter leverantör
Bert Willborg, informationsansvarig på Viasat, tycker avtalet är ett helt naturligt steg.
– Det är en del av den strategi som vi har att låta kunderna själva välja distributionsform, säger han.

Och fem stadsnät kan bli fler eftersom ytterligare 15 skrivit på den gemensamma deklarationen.
– Potentialen är stor, säger Bert Willborg.
Robert Kjellberg, vd på Mälarenergi Stadsnät i Västerås, är nöjd med avtalet.
– Vi har jobbat i flera år för det här och det har länge varit trögt. Men i och med deklarationen har leverantörerna förstått att de måste göra det här för att vara med, säger han.

Han konstaterar också att efterfrågan på bredbands-tv är väldigt stor bland kunderna.
– Vi har ju 5 000 villor uppkopplade och där finns det ju en del som inte är uppkopplade på kabel-tv-nätet och de är ju mycket intresserade av det här. De som är uppkopplade via vårt kommunala bostadsbolag har ju kabel-tv idag, så för dem är det kanske mer ett komplement till en början, säger Robert Kjellberg.
Gunnar Asp, vd för Com Hem, välkomnar också avtalet.
– Jag är kritisk till hur stadsnäten byggts ut med kommunala medel, men däremot anser jag generallt att det är bra med ökad konkurrens på tv-sidan, säger han.