Ytterligare en konsultjätte kryper nu till korset och kompenserar Försäkringskassan för sin del i kaoset på myndigheten. Tidigare i höst gick Accenture med på en uppgörelse värd 10 miljoner kronor. Nu har Logica gjort detsamma och krediterar Försäkringskassan för sin del i det misslyckade it-projektet kring nya självbetjäningstjänster på nätet och bättre stöd för myndighetens kundtjänst.

– Vi får 10 miljoner kronor i rabatt under en 18-månadersperiod. Vi har ett antal förvaltningskontrakt med Logica som gör att vi kan använda en sådan metod, säger Stefan Olowsson, it-direktör på Försäkringskassan.

Projektet "Kundbild och självbetjäning" blev den enskilt största floppen inom Försäkringskassans satsning på affärssystemet SAP. Projektets slutnota beräknas till 222 miljoner kronor, pengar som i dag ses som förlorade eftersom några lösningar aldrig levererades.

Riksrevisionen riktade i våras skarp kritik mot både Försäkringskassan och Logica för undermåliga underlag och avtal.

– Det här är ett katastrofavtal och förmodligen det som haft mest påverkan på medborgarna. Vi anser att Försäkringskassan borde undersöka möjligheten att utkräva vite av Logica, sa Astrid Hofslagare, revisionsdirektör på Riksrevisionen, till CS i april.

De nya lösningarna skulle ha levererats i mars 2008, men inget har alltså levererats. En orsak ska ha varit att Försäkringskassan aldrig fick tillgång till utlovade SAP-specialister, något Logica förnekar.

Även hos Försäkringskassan begicks misstag. Riksrevisionen ansåg att Försäkringskassan bröt mot lagen om offentlig upphandling när projektet köptes som ett avrop på ett ramavtal, istället för föregås av en upphandling. Underlaget för avropet också var så dåligt att ingen leverantör kunde lämna ett rättvist pris.

Logica vann affären med ett pris på mellan 25 och 46 miljoner kronor, men Riksrevisionens granskning visade att Logica i början av 2008 dittills fakturerat 77 miljoner kronor och att ytterligare 63 miljoner kronor hade fakturerats från underkonsulter.

Så sent som i somras fanns förhoppningar om att projektet trots allt skulle kunna slutföras, men nu är det helt nedlagt. Det är högst oklart om någonting av det som togs fram under vägen kommer att kunna användas. Försäkringskassan har bestämt att tills vidare inte utveckla andra SAP-baserade system än de som redan är i drift. Självbetjäningstjänster och automatisering ska nu tas fram på andra vägar.

– Tankarna och idéerna tar vi med oss, men inte den tekniska lösningen, säger Stefan Olowsson.

Fakta

  • Huvudkonsult för projektet Kundbild och Självbetjäning var Logica, som i sin tur anlitade underkonsulter, främst Connecta. Även SAP och Adobe var inblandade i projektet.
  • Projektet skulle ge ett nytt stöd för kundtjänstens handläggare, och nya självbetjäningstjänsterna på nätet.
  • Den tekniska lösningen var SAP CRM.
  • Försäkringskassan beställde systemet i maj 2007.