Konsultjätten Logica tar på sig en del av ansvaret för det misslyckade projektet kundbild och självbetjäning, som i slutändan kostade Försäkringskassan 222 miljoner kronor. Myndigheten kompenseras nu med 10 miljoner kronor från konsultbolaget.

– Försäkringskassan är en av Logicas viktigaste kunder och vi har samarbetat kring en lång rad olika projekt. Vi på Logica vill ju naturligtvis ta vår del av ansvaret för de förseningar som uppstått, säger Anna Carlson, pr- och informationsansvarig på Logica, i ett skriftligt svar till CS.

Varför nådde aldrig projektet i mål?
– Det var ett flertal förutsättningar som försenat och försvårat leveransen av de it-lösningar Försäkringskassan beställt, vilket också framgår i Riksrevisionens granskningsrapport. Projektet var mycket komplext och förutsättningarna ändrades högst väsentligt under projektets gång vilket bidrog till förseningar.

– Vidare prioriterade Försäkringskassan två andra projekt– tandvård och utbetalningar – på grund av framförallt legala krav föranledda av politiska beslut. Det innebar en förflyttning av nödvändiga resurser från projektet ”kundbild och självbetjäning” till de två andra projekten och medförde en försening som Försäkringskassan var väl medveten om.

Vilken skuld har Logica i det hela?
– Vi har alltid ett ansvar i alla våra projekt och i detta fall har vi haft en konstruktiv dialog med Försäkringskassans ledning och kommit fram till en uppgörelse som både vi och Försäkringskassan känner oss nöjda med.