Framtiden för affärssystem, är inte den redan här i form av molnet, tjänster på webben och lösningar för samarbete?

Jo visst, så ser det ut nu, men den verkliga framtiden för affärssystem handlar inte bara om coola applikationer och funktioner.

Det handlar om att man inte vet vilka applikationer som behövs och hur de ska levereras. Det handlar om att erbjuda värde till linjefunktioner på några dagar, inte efter några månader eller kvartal.

Det handlar framför allt om att skapa en underliggande arkitektur som gör det möjligt att vara flexibel, som gör det möjligt att anpassa teknik till företag i förändring.

Det är uppenbart att dagens stillastående affärssystem inte räcker till. Det tydliggörs av den globala lågkonjunkturen och att återhämtningen från den förväntas ske utan att folk anställs i samma utsträckning som tidigare.

– Jag tror att sammanbrott leder till nya möjligheter. Den senaste tidens utveckling har varit plågsam på ett sätt, men den kanske får oss att tänka om om vissa saker, säger Jim Hayes, globalt ansvarig för konsultbolaget Accentures arbete med Oracles affärssystem.

Förändring är aldrig enkelt när det handlar om affärssystem. Det konstaterar Erik Brynjolfsson på MIT och Adam Saunders på The Wharton School i boken Wired for Innovation. Enligt dem tar det från fem till sju år innan stora it-investeringar, som i affärssystem, blir riktigt lönsamma.

Det beror på att det tar flera år för företag att göra de förändringar i organisationen som krävs för att verkligen dra nytta av nya applikationer.

Har du så lång tid på dig numera? Trodde inte det.

Om det har kommit något gott av de senaste 18 månadernas ekonomiska kaos är det att företag av alla storlekar, i alla branscher och i alla länder har genomfört välbehövliga och grundliga analyser av sina investeringar i och strategier för affärssystem.

Ekonomichefer frågar sig om in-vesteringarna är lönsamma. Linjechefer undrar om affärssystemen levererar det förväntade värdet.

På senare tid har oönskade svar på de frågorna lett till att frågeställarna ställt ytterligare, tidigare förbjudna frågor:

Vad finns det för alternativ? Måste vi använda SAP eller Oracle bara för att vi alltid har gjort det? Hur är det med mjukvara som tjänst?

Ett exempel är att den tyska elektronikjätten Siemens, som länge varit en SAP-kund, ifrågasatte avtal för underhåll och support av sina affärssystem. Siemens och SAP lyckades komma överens om ett nytt avtal.

Enligt vissa bedömare var händelsen epokgörande: Om Siemens utmanar tingens ordning kanske vi också kan göra det?

– Även om ekonomin återhämtar sig så återhämtar den sig på ett sätt som kräver nya modeller för affärssystem, säger den oberoende analytikern Jon Reed.

Han tror att leverantörer som kan erbjuda flexibla tjänsteerbjudanden lyckas.

– De stora leverantörerna av affärssystem kommer att få rejäla smällar och till viss del har de redan fått det. Det blir intressant att se hur de bemöter det.

SAPs vice vd Philip Say säger att affärssystemen förändras just nu.

– Framtiden för affärssystem handlar bland annat om att förenkla dem, att göra det enklare att köpa, införa och använda dem, säger Philip Say.

Är du skeptisk till sådana uttalanden från stora leverantörer? Philip Say påstår i alla fall att de ifrågasätter hela begreppet affärssystem på SAP.

– Den klassiska definition är att det handlar om ekonomisystem, personalsystem och traditionella supportfunktioner. Men kunderna arbetar inte så längre.

IDG News

Fakta

Affärssystem kallas för enterprise resource planning, erp, på engelska. De används för styrning och administration av företag.

Bland delarna i ett affärssystem finns redovisning, order, lager, fakturering, personaladministration, kundvård och produktionsplanering.

Även de enskilda delarna kallas ofta, var för sig, för affärssystem.

Källa:
CS Språkwebb