På måndagen överlämnade PTS sin utredning om nätneutralitet och öppna nät till infrastrukturminister Åsa Torstensson. Bland annat höjer myndigheten ett varningens finger för att trycket på operatörerna ökar, eftersom dessa ska hållas ansvariga för nättrafiken. I utredningen tar PTS upp en risk för ”mer förhandsgranskning och ökade kostnader som bl.a. kan leda till restriktioner för innovation.”

I klartext betyder det att en internetleverantör som ställs till svars för vad kunderna gör kan bli rädd för att sälja internetaccess till kunder i en juridisk gråzon. Tidigare i år slog Stockholms tingsrätt fast att operatören Black Internet skulle klippa uppkopplingen till fildelningssajten The Pirate Bay, annars hotade ett vite på en halv miljon kronor.

– Det finns flera områden där alla är överens om att man ska ha begränsningar, till exempel barnpornografi. Men det är viktigt att det finns en samsyn och det är därför vi föreslår den här utredningen, säger David Troëng, avdelningschef på PTS konkurrensavdelning.

Myndigheten tar även upp de hemlighetsfulla förhandlingarna kring Acta-avtalet, som enligt de uppgifter som läckt ut kan göra att operatörer kan hållas ansvariga för till exempel illegal fildelning som kunderna gör sig skyldiga till. Den arbetsgrupp som PTS vill ska undersöka frågan närmare bör ha regeringens mandat, slår myndigheten fast.

Utredningen går även in på risker för nätneutraliteten, alltså att operatörer börjar diskriminera tjänsteleverantörer och prioritera viss trafik framför annan. Att till exempel ge ip-telefoni högre prioritet än filöverföring eller att blockera skadlig kod beskrivs som rimliga inskränkningar. Men operatörerna måste bli bättre på att öppet redovisa sina åtgärder.

– Om det finns begränsningar i vilka tjänster man kan nå så ska operatörerna vara öppna med det, säger David Troëng.

Som det framgått tidigare ser PTS konkurrens mellan internetleverantörer som det bästa verktyget för att upprätthålla nätneutralitet. För att sådan konkurrens ska fungera måste kunderna få information om både inskränkningar i näten och den kvalitet som en uppkoppling håller. PTS vill därför få i uppdrag att tillsammans med Konsumentverket se över hur bredband marknadsförs.

Fakta

PTS fick i våras uppdraget att utreda öppenhet på nätet och nätneutralitet bland de svenska operatörerna. Rapporten innehåller tre huvudsakliga slutsatser:

  1. Öppenhet på nätet är viktigt för innovationen, men måste också vägas mot incitament att investera i nya, kraftfullare nätverk.
  2. Fungerande konkurrens är det bästa verktyget för neutrala och öppna nät och staten ska vara försiktig med att reglera marknaden.
  3. Operatörer måste tydligt redovisa vad som gäller för en internetuppkoppling. I första hand vill PTS se en branschöverenskommelse som innebär att inte bara hastighet utan även till exempel svarstider och eventuella inskränkningar deklareras öppet för kunderna.