Lagen ger Försvarets radioanstalt rätt att börja spana i internettrafik i kablar som passerar Sveriges gränser. Men för att det ska ske måste en radoperatörer bygga kopplingsplatser där trafiken kan ledas över till FRAs kraftfulla system för analys, så kallade samverkanspunkter. Ett sådant arbete pågår för fullt, men är ännu inte slutfört. Det säger Anni Bölenius, informationschef på FRA.

– De är inte helt klara. Det är något vi sköter med teleoperatörerna, säger hon.

Därmed lär det också dröja innan den första intressanta informationen plockas fram under den ström av information som går genom kablarna.

– Det kommer ta ett tag innan vi producerar underrättelse baserad på signalspaningen i kabel, säger Anni Bölenius.

Uppbyggnaden av infrastrukturen som lagen kräver omges av mycket hemlighetsmakeri. De företag som berörs ska redan ha kontaktats av FRA, men exakt vilka dessa är går inte myndigheten ut med.

– Det kan jag inte kommentera. Det är sådana operatörer som äger tråd som passerar rikets gräns, säger Anni Bölenius.

– Jag kan bara säga att vi har konstruktiva dialoger med dem som berörs.

Teliasonera International Carrier står för en betydande del av den internationella internettrafiken i Sverige. Där vill man i dag inte uttala sig om huruvida samverkanspunkter redan nu finns färdigbyggda.

Jon Karlung, vd på den mindre operatören Bahnhof, uppger sig dock inte ha hört någonting från FRA. Detta trots att Bahnhofs nät sträcker sig utanför Sveriges gränser.

– Vårt nät inom Sverige och nätet som sträcker sig inom Norden är inte inkopplat med någon FRA-utrustning. Om det kommer en sådan begäran kommer jag berätta det för våra kunder, säger han.

FRA får bara inleda signalspaning efter ett beslut i den nyinrättade Försvarsunderrättelsedomstolen. Den beslutar också vilken del av trafiken FRA ska få tillgång till.

Efter ett beslut där ska Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten, tidigare känd som Försvarets underrättelsenämnd, se till att rätt data når FRA. Inspektionen har också en kontrollfunktion och ska utföra granskningar av signalspaningen i efterhand.