Endast en dag innan Lissabonfördraget och FRA-lagen verkställs godkände EU igår ett förlängt samarbete kring informationsutbyte av banktransaktioner tillsammans med USA. Under det förlängda samarbetet kan USAs finansdepartement begära information om banktransaktioner som görs av samtliga europeiska medborgare.

Förlängningen kommer att gälla i nio månader och ger USA möjlighet att få detaljerad information om samtliga banktransaktioner som sker inom Swift, ett telekommunikationsnätverk som används av 8 300 bankorganisationer.

USAs finansdepartement startade 2001 programmet TFTP (Terrorist Finance Tracking Program) som går ut på att analysera och upptäcka finansiella transaktioner relaterade till terrorism.

TFTP-programmet utfördes inledningsvis i hemlighet fram till att det avslöjades i media 2006.

Det nya samarbetsavtalet kommer att ge USA tillgång till information om samtliga banktransaktioner inom EU tillsammans med avsändarnas och mottagarnas adress och personnummer.

Enligt EU får informationen endast användas för specifika ändamål och kan inte användas för profilering av invånarna i Europa. All information som samlas in av USA måste även raderas efter fem år, vilket är EUs regler för insamling och sparande av terroristrelaterad information.

USA kommer även att bli skyldigt att rapportera till EUs medlemsländer om det finner information som kan leda till terrorister som befinner sig i EU.

IDG News