Antipiratbyrån kan vänta sig ett besök på torsdagsmorgonen denna vecka, när Datainspektionen ska fråga ut anställda om hur piratjakten går till. Myndigheten kräver också tillgång till it-system som används för att spåra illegala fildelare för att utreda hur systemen hanterar privatpersoners uppgifter.

”Datainspektionen förutsätter även att vid behov få tillgång till de system i vilka ni behandlar ovannämnda uppgifter”, skriver Datainspektionen i ett brev till upphovsrättsorganisationerna som CS har tagit del av.

På måndag nästa vecka ska en likadan inspektion utföras hos Ifpi, skivbranschens intresseorganisation. Båda inspektionerna utförs på plats i organisationernas lokaler. Av breven att döma har en inspektion diskuterats en tid innan en formell begäran skickades in.

Förutom två jurister ska även en it-säkerhetsexpert finnas närvarande vid besöken.

Granskningen sker med anledning av Ipred-lagen, som hittills bara har lett till ett enda rättsfall. Stax efter att laget trätt i kraft den 1 april 2009 anmäldes en server som enligt åtalet användes för att sprida ljudböcker. Hovrätten slog dock i oktober fast att spridningen inte varit tillräckligt omfattande för att identiteten på personerna som stod bakom den skulle avslöjas.

Datainspektionen ska nu slå fast om lagen har förändrat piratjägarnas hantering av personuppgifter. I övrigt är hembesöket en uppföljning den granskning av Antipiratbyrån som Datainspektionen inledde för flera år sedan.

– Nu har ny lagstiftning trätt i kraft på området och vi vill se hur det har påverkat deras verksamhet, säger Jonas Agnwall, en av de jurister på Datainspektionen som ska genomföra inspektionen.

Antipiratbyrån fick tidigare ett undantag som gav dem rätt att hantera personuppgifter i syfte att motarbeta illegal fildelning. Ipred-lagen gjorde ett sådant undantag onödigt.

– Nu finns en uttrycklig paragraf som ger dem rätt att hantera personuppgifter, men de måste ju följa personuppgiftslagen i övrigt.

Till exempel ska granskningen klargöra hur länge information om misstänkta piratkopierare sparas.

Ipred ger upphovsrättsinnehavare rätt att i vissa fall vända sig till en internetoperatör och begära ut uppgifter om vem som ligger bakom bakom en internetuppkoppling – om den används för spridning av upphovsrättsskyddat material.