Agil utveckling blir allt vanligare bland svenska utvecklare. Men projekt med snabba utvecklingsfaser och mindre dokumentation ställer tuffa krav på testaren. En större mängd kod ska testas på en kortare tid samtidigt som kvaliteten inte får bli sämre.

Petter Salomonsson är vd på konsultbolaget Addq, som hjälper kunder med agila projekt. Han har sett att agil utveckling, som Scrum, kräver en ny typ av testare.

– De klassiska ”hands-on”-testarna, som bara testar funktioner, finns inte längre. Nu bygger man systemet i flera steg och då måste testaren vara mer teknisk och jobba närmare utvecklarna, säger han.

En klassisk fallgrop enligt Petter Salomonsson är att inte definiera kraven, eftersom man tror att dokumentation inte behövs i agila projekt.

– Många tar fram för dåliga krav i Scrumprojekt – och då har du inget att testa ifrån.

Han tycker att projektet har mycket att vinna på att formulera kraven som testfall. Därmed går det att kapa några steg i utvecklingsprocessen.

John Watkins, testguru på IBM, anser också att det är en stor utmaning att genomföra testning i agila projekt. Han har skrivit boken ”Agile testing” där han har tittat på ett 50-tal agila utvecklingsprojekt.

– Agila metoder sätter press på testarna. För varje krona i utgift måste de hitta så många fel som möjligt. De måste krama det viktigaste ur testningen, säger han.

Ökningen av agila projekt driver på användandet av automatiserade testverktyg som kan göra testningen snabbare. Men testverktygen måste användas med sunt förnuft. John Watkins har sett många projekt där utvecklarna hamnat i tidsbrist och i panik införskaffat ett testverktyg.

– De borde köpa ett verktyg och först lära sig hur det fungerar och anpassa det till vad de gör, säger han.

Han tycker också att det är viktigt att inte helt bortse vad som gjorts tidigare med andra metodiker.

– Var mottaglig för andra saker. Många tenderar att hålla för hårt fast vid sin metodik, säger han.

I Microsofts version av utvecklarplattformen Visual Studio 2010, som kommer i mars, har företaget fokuserat på att underlätta för agil utveckling.

Asp dotnet mvc är ett nytt ramverk som gör det möjligt att bygga webbapplikationer så att det underlättar för enhetstestning och testdriven utveckling, berättar Microsofts ansvarige för Visual Studio, Scott Guthrie, under ett Sverigebesök.

– Slutresultatet är ett ramverk som grundligt tagit till sig agil utveckling, Scrum och testdriven utveckling. Det känns naturligt att använda verktygen i agila projekt, säger han.

Fakta

Logicas teknikchef Ken Brennoch ger sina bästa tips:

  • Byt tankesätt. Istället för att göra hela planeringen i början måste du planera konstant. Var beredd på snabba förändringar under projektets gång.
  • Jobba i små tidsintervaller och producera resultat mer effektivt.
  • Vänj dig vid att inte ha så mycket dokumentation utan jobba mer ad hoc. Prata med folk och ta reda på vad de vill.
  • Jobba närmare utvecklarna och lär dig hur du pratar med dem. Bli mer teknisk.
  • Jobba som ett lag. Resultatet beror på hur bra gruppen har arbetat. Man kan inte dela upp projektet i utvecklare och testare, alla jobbar tillsammans.