Det fastslår den oberoende kontrollgrupp som Telia tillsatt för att övervaka att det helägda nätbolaget Skanova inte favoriserar Telia när det säljer svartfiber och accesstjänster i det fasta telenätet.

Skanova är den särklassigt största enskilda aktören i landet när det gäller bland annat svartfibertjänster. Skanova säljer inte bara svartfiber till olika delar av Telia. Även Telias värsta konkurrenter, exempelvis Telenor och Tele2, är många fall beroende av att kunna köpa svartfiberaccess av Telias nätbolag.

Skanova har under senare tid varit föremål för en rad regleringsförslag från Post- och telestyrelsen, PTS. Nu kring årsskiftet väntas myndigheten besluta att prisreglera Skanovas svartfiberprodukter.

När PTS tidigare hotade med ytterligare en reglering som helt skulle skära av organisatoriska banden mellan Skanova och Telia, föregick Telia regleringen med att presentera ett helt eget åtgärdspaket. Åtgärderna syftade till att garantera att Skanova skulle behandla alla sina kunder lika, utan att favorisera Telia.

Huvudkomponenterna i Telias åtgärdspaket var att göra Skanova till ett eget bolag. Att alla kunder behandlas lika skulle dessutom övervakas en grupp oberoende revisorer och teleregleringsexperter, kallad Equaltity of Access Board.

Gruppens första genomgång av Skanovas verksamhet ger nätbolaget godkänt på fyra av fem verksamhetsområden. Men gruppen konstaterar samtidigt att saknas tillräckligt tydliga gränser mellan Telia och Skanova när gäller fibertjänster. Gruppen anser också att det återstår en hel del saker att göra för att åstadkomma likabehandling av kunderna även när det gäller Skanova grossisttjänster i kopparnätet.

Teliasonera skriver i ett pressmeddelandet att de räknar med att åtgärda bristerna under nästa år.