Wikipedia har den senaste tiden utsatts för attacker i medierna från etablerade politiker. Det är ytterligare ett exempel på hur politiker alltför ofta ser faror i den tekniska utvecklingen, men utan att se de stora vinsterna.

Att information finns fritt tillgänglig på nätet blir allt viktigare för många samhällsaktörer, inte minst för politiska partier som ständigt studerar de senaste samhällstrenderna och den mest aktuella forskningen.

Fri information på internet är en förutsättning för att ett partis politiska plattform ska kunna utvecklas i takt med tiden.

Det ideella arbete som möjliggör Wikipedia och andra fria informationskällor berikar både vinstdrivande företag och enskilda medborgare som drivs av ett personligt intresse.

Tack vare att Wikipedia använder öppna licenser vet användaren dessutom vad som är fritt att vidareanvända och vilka villkor som gäller, utan att behöva anlita en jurist.

Det frigör enorma skaparresurser. Det är rimligt att politiska partier som flitigt använder Wikipedia och andra fria kunskapskällor också bidrar till de tjänsterna genom att tillhandahålla fritt licensierat material.

I moderaterna bör vi ta vår del av ansvaret för att riva hinder och hjälper den fria kunskapen. Ett konkret problem i dag är att kunskapskällor som Wikipedia inte kan använda bildmaterial från riksdagens webbplats på grund av restriktiva licenser.

För att upptäcka och lösa den sortens problem måste vi i moderaterna se över villkoren på vår egen webbplats.

Wikipedia och andra kunskapsprojekt bör fritt kunna använda och sprida texter, bildmaterial och videoklipp.

Vi har allt att vinna på att låsa upp vår information och bör uppmuntra fler partier att göra likadant.