De 200 Antwerpenbor som läser sin dagstidning De Tijd på elektroniskt papper slipper dock betala. Experimentet ska pågå i tre månader. Sedan ska det utvärderas av experter på universitetet.

– Om testperioden går bra lägger vi upp en affärsplan baserad på utvärderingen, säger projektledaren Peter Bruynseels som citeras av Deutsche Presse-Agentur.

I stället för papper har läsarna en bildskärm i form av ett böjligt plastark. Det är ungefär lika stort som en kvällstidning. Varje morgon ansluter läsarna sin elektroniska tidning till internet och förses med de senaste nyheterna. Tidningen kan sedan läsas frånkopplad. Finns det trådlösa nätverk får läsarna de senaste nyheterna löpande under dagen.

E-papper är bättre än vanliga bildskärmar på flera sätt:

* Skärmarna är tunnare, lättare och böjliga.
* De drar mycket lite ström. Batteriet räcker en vecka.
* Bilden är flimmerfri. Det ser ut som en tryckt tidning i en klar plastmapp. Man kan läsa e-papper överallt där man kan läsa en papperstidning.

En nackdel är att e-papperet bara klarar svartvitt än så länge. Den e-pappersteknik som De Tiijd använder är E Ink, en teknik som utvecklades på MIT i USA. Plastarket är i själva verket två ark, som en sandwich, med miljontals svarta och vita små kulor emellan. Ett fint rutnät av elektroder sorterar de vita och svarta kulorna till text och bilder. Experiment med färg pågår, men än så länge finns bara sexton nyanser av grått.

Formen är ny. Skärmen har tre delar: en vanlig tidningssida, en lista med alla rubriker och en del som visar en artikel i taget. Man kan göra anteckningar och peka och klicka.

Papperstidningen kan lagra 244 megabyte. Det ger plats för alla tidningar i en månad. Man kan också lagra e-böcker och andra dokument. Rörliga bilder och ljud kommer i framtiden, säger Russel J Wilcox på E Ink, allt enligt Deutsche Presse-Agentur.

Kostnaden på fyratusen kronor per e-tidning blir mycket lägre om de kommer i massproduktion.

Många dagstidningar kommer att hålla ögonen på Antwerpen. Papper och distribution är stora kostnader för alla tidningar. Att ge ut tidningen på internet är mycket billigare än att trycka den på papper, men de flesta läsare föredrar papper. Det är ett suveränt användargränssnitt: billigt, bärbart, vikbart och batterifritt. Men så snart som det finns billigt och pålitligt e-papper kommer tidningstryckerier att bli historia.