Teliasonera tvingas böta 750 000 kronor om operatören inte lyder och avslöjar vem som står bakom Swetorrents, en sajt liknande The Pirate Bay. Uppgifterna har begärts ut med stöd i Ipred-lagen.

– Tingsrätten har gjort bedömningen att förutsättningarna för att meddela ett informationsföreläggande är uppfyllda, dvs. att Filmbolagen ska få kännedom om namn och adress till innehavaren av ett visst ip-nummer, säger tingsfiskalen Annika Rygart, en av tre domare som avgjort ärendet i ett uttalande.

Filmbolagen SF, Pan Vision Publishing, Filmlance International och Yellowbird tar i sin anmälan upp fem filmer som uppges spridas med hjälp av Swetorrents.org. Teliasonera uppges vara den operatör som står för uppkopplingen.

På grund av det stora antalet medlemmar och webbplatsens ”uppbyggnad” anser tingsrätten att det rör sig om spridning i så stor skala att Ipred-lagen går att använda.

I det första Ipred-fallet krävde en rad bokförlag att få veta vem som stod bakom en server som användes för spridning av ljudböcker. Förlagen fick rätt i tingsrätten, men beslutet revs upp av Svea hovrätt eftersom servern bara var tillgänglig för medlemmar med egna inloggningsuppgifter och därmed räknades kopieringen inte som tillgängliggörande för allmänheten.

Fakta

Ipred-lagen har sin grund i ett EU-direktiv som ska stärka immaterialrätten i unionens medlemsländer.
Den innebär att en upphovsrättsinnehavare kan ansöka om att få ut personuppgifter bakom ett internetabonnemang som används för piratkopiering.
Lagen trädde i kraft den 1 april 2009. När direktivet arbetades fram inom EU var det inte tänkt att i första hand användas för att bekämpa illegal fildelning, utan för att till exempel kunna spåra varumärkesförfalskade väskor eller mediciner.