Förändringarna i Trend Micros ledning innebär att företaget separerar ordförande- och vd-tjänsterna. Enligt ett pressmeddelande ska Eva Chen i egenskap av vd och styrelseordförande fokusera på befintliga marknadssegment och forma organisationen efter detta. Steve Chang ska å sin sida även fortsättningsvis vara en talesman för företaget men också vara ansvarig för Trend Micros satsning på konsumentmarknaden utanför Japan.

I samband med förändringarna inrättar Trend Micros också fyra nya affärsenheter som ska driva produkt- och leveransutveckling. De fyra enheterna är Enterprise business segment, Mid-size och Small business segment samt Consumer and soho segment. Förändringarna i Trend Micro träder i kraft från och med 1 januari nästa år.