Hon får godkänt med ett nödrop. Hon och hennes tjänstemän har trots allt lyckats bocka av ett antal viktiga frågor. Skärpt lagstiftning för att främja konkurrensen på telekommarknaden och hanteringen av frekvensfrågorna är höjdpunkterna.

Men godkänt räcker inte. Sverige behöver en it-minister med kunskap, auktoritet och engagemang nog att lyfta it-frågorna högt upp på den politiska dagordningen. Nu har vi en som inte ens själv verkar tycka att it-politik är viktigt.

Åsa Torstensson hör till de mest anonyma ministrarna i regeringen Reinfeldt. Hon hade i stort sett ingen erfarenhet av it-politik när hon tillträdde för drygt tre år sedan. Hon har hela tiden signalerat bristande engagemang och ointresse för frågorna. Därmed har it hamnat långt utanför det politiska strålkastarljuset.

Det är djupt olyckligt. Vår framtid hänger i mångt och mycket på hur våra politiker – på lokal, regional och nationell nivå – lyckas med it-frågorna.

En fungerande it-infrastruktur i både glesbygd och tätort banar väg för tillväxt och minskad miljöbelastning.

En fungerande it-användning i den offentliga förvaltningen är central för hur vi ska kunna ta hand om en åldrande befolkning. Ett fungerande regelverk inom telekomområdet banar väg för att sprida tekniken i företag, förvaltning och hos medborgarna.

Sverige behöver en it-minister som ser till att väljare och företrädare för det politiska etablissemanget aldrig tillåts glömma framtidsfrågorna.

Tänk på det, Fredrik och Mona.