Tänk dig ett stort affärssystem som körs i en enda instans, eller installation, över hela världen, i hela koncernen. Det integreras sömlöst med kundvård, logistik och beslutsstöd. Det blir effektivt, billigt och ger färre problem.

Så har drömmen om affärssystem sett ut för många företag och deras it-chefer sedan sekelskiftet. Och det har gjort dem till lätta byten för ivriga affärssystemsleverantörer, skriver IDG News.

Bill McDermott, vd på SAPs amerikanska dotterbolag, uttryckte sig så här i ett tal på konferensen Sapphire 2003:

– Ni har affärssystem. Nästa steg är att utöka det till kundvård och logistik. Det gäller att kontrollera alla data i företaget genom att standardisera på ett system för användargränssnittet och använda en datakälla.

Hans tal når sitt klimax när han levererar det budskap som SAP verkligen vill framföra:

– Det är dags att satsa på en enda instans.

Med andra ord vill Bill McDermott att företag ska glömma den flora av system som de använder, avveckla dem och ersätta dem med ett enda affärssystem, med en databas, som ger it-stöd åt hela företaget, oberoende av hur diversifierat och geografiskt utspritt det är. Enligt honom är det på det sättet man får ut det mesta möjliga av sina it-investeringar.

Den drömmen håller på att falna på många företag. Till och med på SAP.

– Det är allmänt vedertaget att det inte är praktiskt att köra en enda instans för alla funktioner på ett stort, globalt företag. Det är inte längre ett realistiskt mål, säger SAPs vice vd Philip Say i dag.

Han säger vidare att vi lever i en värld i vilken många system måste kopplas ihop och kommunicera med varandra på ett öppet sätt. Enligt Philip Say kan företag skapa enhetliga och effektiva affärsprocesser utan att använda ett enda system.

Jim Hayes är globalt ansvarig för konsultbolaget Accentures arbete med Oracles affärssystem. Enligt honom har det varit vanligt att drömmen om en enda instans inte infriats.

– Det var en fin dröm och branschen har hjälpt kunderna att närma sig den. Men det blev inte som de hade hoppats och därför ändrar de sin dröm.

Han påpekar att det inte är omöjligt att skapa en enda global instans. Accenture har lyckats med sitt affärssystem. Och han är noga med att företag inte bör återvända till forna dagars spagettikod, inkompatibla system, osynkroniserade data och allt som det medförde.

Han tror på en kompromiss, ett mellanläge mellan den enda instansen och systemsoppan. Den nås genom att utnyttja nya mellanprogram, verktyg som underlättar integration med centrala databaser och tjänster i stället för egna system när det passar.

Beslut om sådana satsningar blir allt viktigare. Många företag blir snart tvungna att uppgradera sina gamla affärssystem. Ska de fortsätta med Peoplesoft, R3, Ebusiness Suite, JDE och andra gamla system som är på väg att fasas ut av sina leverantörer? Eller ska de satsa på nya system, till exempel molnbaserade eller öppna?

Lägg till det att förvärv och sammangåenden lär ta fart när ekonomin vänder uppåt. Affärssystemen på de inblandade företagen måste vara flexibla och enkla att anpassa.

Crispin Read är ansvarig för Microsofts affärsystem Dynamics ERP som är avsett för mellanstora företag. Han berättar om en trend med stora system från Oracle och SAP i centrum av koncerner och mindre system som Dynamics ute på dotterbolag, fabriker och andra mindre enheter.

– Det är inget nytt, men vi ser fler företag som arbetar så.

Fördelen ska vara att det blir billigare med mindre system i utkanten än att tvinga ut stora system till enheter som inte behöver dem.

Fakta

Den gamla strategin att satsa på det bästa inom varje område, best of breed, är på väg tillbaka.
Nu handlar det inte bara om att välja olika system. Man kan blanda system som körs i egen regi, molntjänster och outsourcing av hela processer.
Om den här strategin ökar i popularitet måste leverantörer av stora affärssystem, som SAP och Oracle, bredda sina utbud av produkter och tjänster.