I den alternativa modellen upphandlas identifieringstjänsterna direkt av respektive identitetsutfärdare i stället för att gå via Skatteverket.

När slutanvändaren vill använda en tjänst hos företag Y är det alltså den aktör som utfärdat e-legitimationen som även utfärdar det tillfälliga elektroniska intyget som lämnas till företag Y.

Vilken aktör som helst, exempelvis Google, kan fungera som id-leverantör. Kravet är att aktören är ackrediterad och därmed ingår i federationen.

Skatteverket har en samordningsfunktion. Uppgiften blir bland annat att publicera de tekniska riktlinjerna, publicera en policy som reglerar utgivning och hantering av identiteter, ackreditera de externa aktörer som certifierar identitetsleverantörer samt publicera listor över godkända identitetsleverantörer och de företag och myndigheter som använder identifieringstjänster.

Det här innebär att staten inte behöver köra någon kritisk it-infrastruktur.

Det blir enkelt för nya identitetsutfärdare att ta sig in på marknaden, och tjänsterna konkurrensutsätts på så sätt.

Modellen är allmängiltig och går att använda även utanför myndighetssfären, vilket gör det möjligt för små företag att identifiera människor via nätet.

Användaren behöver inte lämna ut all information om sig själv, utan bara den specifika information som den aktuella tjänsten kräver.

Fakta

I E-delegationens modell tillhandahåller en ny myndighetsfunktion hos Skatteverket, Nämnden för e-samordning, den enda identifieringstjänsten.

När slutanvändaren vill använda en tjänst hos myndighet X är det alltså Skatteverket som utfärdar det tillfälliga elektroniska intyget som lämnas till myndigheten.

  • Krångligt att använda.
  • Höga kostnader för företag och myndigheter eftersom de måste integrera de olika identitetsutfärdarnas lösningar i sin tjänst. En integrering kostar ungefär 1 miljon kronor i licenser och konsulttid.
  • Med endast tre stora leverantörer av e-legitimationer är det svårt att förhandla om priset.
  • Inte teknikneutralt. Man är hänvisad till att använda certifikat på fil eller kort.
  • Dålig spridning på grund av de höga kostnaderna.