På onsdag väntas riksdagen fatta beslut om nya sjukförsäkringsregler, som innebär att 17 000 personer vid årsskiftet förlorar sin sjukpenning och sjukersättning. Istället ska a-kassorna stå för utbetalningarna, till de utförsäkrade som inte har jobb.

A-kassornas samarbetsorganisation, SO, flaggade igår för att a-kassorna som ska besluta om hur stor ersättningen blir inte kommer att hinna med alla ärenden.

– Risken är väldigt stor att dessa personer inte har alla papper i ordning. Och jag är rädd för att dessa personer har svårt att få fram alla underlag inom rimlig tid, sa Melker Ödebrink, kanslichef på SO, till Ekot på måndagen.

Men underlag och papper är inte det enda problemet. När riksdagen väl fattar beslutet har SO, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen tre veckor på sig att anpassa sina it-system för de nya reglerna.

För SO krävs sannolikt anpassningar i såväl medlemssystem och ärendehanteringssystem som regelsystem, ändringar som SO normalt sett behöver ett halvår för att genomföra.

"SO menar att den tid a-kassorna har på sig att förbereda och genomföra de föreslagna ändringarna, som kommer att innebära förändringar av a-kassornas handläggningssystem, är oacceptabelt kort. För att handläggningssystemen ska kunna byggas om med tillfredsställande säkerhet krävs i vart fall en tid på sex månader från att alla förutsättningar för ändringarna är klara – det vill säga från att alla oklarheter kring förslaget är undanröjda", skrev SO i sitt remissvar till regeringen i oktober.

Det betyder att de 17 000 personernas ärenden till en början kommer att hanteras manuellt.

– Det blir konsekvensen. Ingen kan bygga om system på så här kort tid med bibehållen kvalitet, säger Anna-Lena Svelander, it-chef på SO, till Computer Sweden.

Arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin sa på måndagseftermiddagen till Ekot att a-kassornas handläggning ska underlättas upp genom att en schablonberäkning införs, så att a-kassorna inte behöver räkna så noga. Det ska enligt ministern räcka för att alla berörda ska få pengar utbetalda i januari.

A-kassorna hanterade i november omkring 14 000 ärenden med en genomsnittlig handläggningstid på drygt 10 veckor, då med hjälp av sitt it-stöd. Nu ska a-kassorna alltså hantera ytterligare 17 000 ärenden, manuellt, och få ut pengar till alla i slutet av januari.

– Vi har en plan, men den beror på vilket beslut som fattas. Vi vet inte exakt vilka alla ändringar blir, säger Anna-Lena Svelander.

– Det är första gången en sådan här reform genomförs, som innebär att personer flyttas från sjukförsäkring till arbetslöshetsförsäkring och it-frågorna är på något sett sekundära i sammanhanget. Det viktiga är diskussionen om vad som ska hända med de här människorna.