Från och med i dag är det inte längre nödvändigt att förlänga köpet av ett svenskt domännamn varje år. Stiftelsen för internetinfrastruktur erbjuder sina registrarer, eller återförsäljare, möjligheten att förlänga köp av domännamn i upp till 120 månader, alltså tio år.

Nu är det upp till registrarerna att införa systemet, vilket kommer ta olika lång tid. Endast domännamn äldre än 30 dagar kan förlängas i längre perioder.

– Vi vet inte exakt hur många som är i gång. Däremot vet vi att många väntar till nästa år för att hinna ställa om sina faktureringsprogram, säger Maria Ekelund, informationschef på stiftelsen som har ansvar för se-domänen.

Syftet med de längre registreringsperioderna är att kunder inte ska missa att förnya sina domänköp. Attraktiva domännamn kan i dag vara värda stora pengar och vissa företag specialiserar sig på att registrera namn som blir lediga för att sedan sälja dem vidare.

Tidigare i år betalade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap nästan en miljon kronor för msb.se. Då handlade det dock inte om domänrofferi utan namnet var hederligt köpt av ett företag med ett namn liknande myndighetens.

Webbhotellen och domännamnsförsäljarna Binero och Frobbit var tidigt ute med att erbjuda de långsiktiga registreringarna. Enligt Erik Arnberg, marknadsansvarig på Binero, var systemet igång strax efter klockan ett i natt.

– Det främsta skälet är att du framtidssäkrar dina domäner. Vi har visserligen mejl- och sms-påminnelser, men det finns alltid en risk att man missar det, säger han.

Ett tiotal längre registreringar ska enligt Binero har inkommit under den första dagen.