It-branschen ligger på flera sätt närmare västländerna än många andra branscher i Ryssland.

Fler talar engelska och klädkoden är modernare och ledigare, ungefär som i Sverige. Det säger Henrik Hjelm, affärsutvecklingskonsult på företaget Eastnet.

Det är också enklare att kommunicera via mejl i it-branschen även om det inte är som i Sverige.

– I början av en kontakt ska man helst inte skriva sitt ärende rakt i mejlet. Det ska ligga i en bilaga som ett snyggt formaterat och formellt brev.

– Vänta sedan till ryssen börjar skriva det han vill i själva mejlet så kan ni fortsätta så, säger Henrik Hjelm.

Däremot kan e-post fortfarande vara en skakig kommunikationsväg. Mejl kan fastna i spamfilter eller försvinna av andra anledningar. Får man inte svar bör man ringa och kontrollera att det har kommit fram.

Det ryska arbetslivet är mycket mer hierarkiskt än det svenska. Det gäller att prata med rätt person på rätt nivå. Om ett företag outsourcat till ryska utvecklare går större delen av kommunikationen genom chefen.

Även om ryssar vid en första anblick verkar formella blir de snabbt personliga när man fått kontakt. De sätter stort värde vid sociala relationer.

– Det är en kvarleva från det gamla samhället – först när de vet mer om den andre som person de kan lita på varandra, konstaterar Henrik Hjelm.

– Redan vid andra tillfället kan man vara mycket mer personlig än vad vi brukar vara. Helst ska man träffas innan man jobbar ihop på distans.

Synen på projektarbete skiljer sig en hel del mellan svenskar och ryssar, enligt Henrik Hjelm.

– I Sverige har vi en ganska öppen syn och inleder gärna ett gemensamt projekt stegvis. Allt behöver inte vara fastställt från början och vi utformar projektet lite efter hand utifrån varandras syn på det. Det fungerar inte i Ryssland. De är vana att få detaljerade specar från början. Sedan arbetar de noggrant och kompetensen är ofta hög.

Däremot ser de inte alltid målet framför sig så som vi är vana vid i Sverige, konstaterar han. Är det ryssar med i ett projekt bör därför avstämningar ske med kortare intervaller, framför alllt i början av projektet.

Fakta

”Överhuvudtaget kan man vara mer detaljerad i sitt ledarskap när man har att göra med ryssar. Det är inget de upplever som negativt, utan normalt. Något de uppskattar mycket är alla former av personlig feedback, för det är de däremot inte vana vid”, säger Henrik Hjelm.