Svenskar föredrar öppen kommunikation när det hettar till eller blir svårigheter i projekt – kineserna vill sluta sig, enligt Martin Henningsson på Västsvenska industri- och handelskammaren. De tycker att det är pinsamt och vill ordna upp det innan de hör av sig igen.

Att det är så hierarkiskt i arbetslivet genomsyrar mycket och gör att det lätt blir kulturkrockar, enligt Martin Henningsson.

– De väntar sig ordergivning medan vi kan röra oss kors och tvärs i organisationen, och ta egna initiativ och meddela chefen i efterhand vad vi gjort. Om man som projektledare säger att ”så här gör vi, det köper min chef” så är det inte säkert att de är med på det.

Första mötet är det ofta väldigt många kineser med på så det gäller att ha med många visitkort. Överräck dem snyggt. Ett i taget med en liten nick som bekräftelse.

– Då får alla koll på vem som är vem och den inbördes rangordningen – det är viktigt för kineserna. Att slänga fram en bunt visitkort på bordet är helt fel.

Vid representationsluncher och middagar är det ofint att prata jobb. Ett favoritämne är familjen.

– Kina är väldigt familjeorienterat och det är inte ovanligt att fotoalbumet kommer fram.

Kineser umgås ofta med sina kolleger på fritiden.

– I Sverige kan vi vara ganska neutrala fast vi arbetar i samma projekt men jobbar man med kineser bör man tänka på hur viktigt det är för kineser att ha en personlig relation.

Fakta

Klädkoden är ganska avspänd, ”business leisure”, däremot kan det ses som opassande att komma i extrem klädsel eller utsmyckning.

När man hälsar tar man i hand. Buga inte som hälsning – det gör man i Japan, inte i Kina.