Under devisen "mjukvaran är själen i svensk industri" anordnade branschföreningen Swedsoft ett seminarium i Stockholm på Ingenjörsvetenskapsadademin i under fredagsförmiddagen.

Där presenterades även siffror över hur stor del av den svenska industrin som mjukvaruutveckling står för.

– Mjukvara står för mellan 20 och 90 procent av forskningsbudgeten i forskningsintensiva företag. Uppemot 100 000 personer jobbar med detta för svenska tillverkningsföretag, säger en av arrangörerna, Christer Bengtsson på Swedsoft.

Hälften av den svenska exporten är produkter där inbyggd mjukvara är avgörande, framhåller han.

– Programutvecklingen är så viktig att den måste bli en egen disciplin i den svenska industrin, säger Christer Bengtsson.
Storföretag som står bakom initiativet är ABB, Atlas Copco, Ericsson, Volvo, Saab, Scania och Sony Ericsson.

Ett exempel på initativ är verktyg för visualisering av information som används i AABs ledningssystem för kraftindustrin. Företaget samarbeter med Saab, som arbetar med likande teknik inom ett helt annat område, krigsledningscentraler.

– Bara vi träffas och utbyter erfarenheter är något nytt, säger Magnus Larsson, chef för Industrial Software Systems Research på ABB .

Mats Karlsson, teknikchef på Ericsson, ser en stark ökning för mjukvarudelen i produktutvecklingen.

– Program står för 80-85 procent av all forskning och utveckling hos oss. Ändå har den tidigare setts som en del av andra projekt, för materialförsörjning, logistik och annat. Den måste bli ett eget område, inte en underavdelning till andra tekniska discipliner, säger han.

Per Eriksson, rektor vid Lunds Universitet anser att politikerna måste ta flera initativ.

– I Asien jobbar många länder målmedvetet för att stärka sitt välstånd. I USA finns en stark fokusering på affärsmässig omställning när konkurrensförhållandena ändras. I Europa är vi bra på hålla debatter och diskussioner, samtidigt som närmare halva EU-budgeten går åt till jordbrukspolitik.

– Här krävs en gemensam satsning från företag, akademi och politikerna, säger han.

Charlotte Brogren, generaldirektör för Vinnova, håller med:
– På många håll är produktionsapparaten att bli en utvecklingsavdelning. Här krävs bättre stöd från företagsledningarna när det gäller att stärka programutvecklingen, samt inte minst att införa nyckelindikatorer för att mäta framstegen, säger hon.

Ted Kruse, chef för elektronik och nätverk på Volvo Technology, berättade att i en ny bil är mellan 25 och 35 procent av fordonsvärdet programrelaterat och att närmast all innovation i dag sker i och med program.

– För 30 år sedan var mjukvaran del av vad man kallar fordonselektroniken. I dag är mjukvarutvecklingen avgörande för att skilja oss från konkurrenterna och för att snabbt komma ut på marknaden, säger han.

Fakta

Branschföreningen Swedsoft för fram tre förslag till åtgärder, som syftar till att stärka konkurrenskraften för den svenska industrin.

  • Att erkänna mjukvaruutveckling som en egen disciplin, för att komma bort från det man anser vara en fragmenterad utveckling i dag.
  • Att få till stånd en korsbefruktning. Mer samarbete mellan exempelvis politikerna och deras initiativ, men även inom och mellan forsknings- och företsvärlden.
  • Mer pengar till forskning och utveckling inom mjukvara. Bland annat för man fram ett förslag ett nationellt program för att göra utvecklingen av program tio gånger mer effektiv än idag.