Brasilien flagga

Brassar skruvar bollar – och idéer.

Ryssland flagga

Ryssar blir gärna personliga.

Indien flagga

Blåslampa positivt i Indien.

Kina flagga

Tystnad tyder på trubbel i Kina.

Det är inte längre bara affärsresenärerna som har internationella kontakter i jobbet. It-projekt bedrivs allt oftare med projektmedlemmarna utspridda över hela världen och många av de som arbetar inom it-områtet i Sverige har fått nya kolleger i andra länder.

Den senaste tiden har samarbetet ökat framför allt med de så kallade Brik-länderna – Brasilien, Ryssland, Indien och Kina.

Även telekomföretaget Ericsson, som länge arbetat globalt, märker att de internationella projekten och kontakterna har ökat, enligt Cecilia Calais, som ansvarar för koncernens enhet för utlandstjänst.

– Vi jobbar mer och mer globalt. Nya sätt att kommunicera har gjort det enkelt och smidigt att arbeta i globala virtuella arbetsgrupper.

– Hos oss är det vanligt att man ingår i arbetsgrupper med personer med folk från flera länder. Ibland träffas man för personliga möten, men ibland är det mest telefon, mejlkontakt och videokonferens som gäller, säger hon.

När man arbetar med personer från andra länder har man mycket att vinna på att vara lyhörd, både jobbmässigt och personligen, anser hon.

– Bjud in, lyssna och försök att ta del av alla inblandades kulturer.

– Fokusera inte så mycket på den andre, utan försök att öka medvetandegraden hos dig själv och om kulturen du bär med dig.

Svenskar uppfattar ofta sig själva som globaliserade och världsvana, men det är vi inte alltid i andras ögon, konstaterar hon.

– Fundera på vad som är typiskt svenskt och på om det vore bra att dämpa det lite. Till exempel är vår strävan efter konsensus något som sällan uppskattas av andra kulturer.

– Det kan uppfattas som ineffektivt med möten där ingen riktigt bestämmer. Många saknar att någon sätter ner foten, säger Cecilia Calais.