Nätet som öppnar i dag täcker de centrala delarna av Stockholm och Oslo. I ett pressmeddelande skriver Teliasonera att detta är världens första aktiva nät som bygger på lte, nästa generations teknik för mobilt bredband.

– Användningen av mobilt bredband exploderar och kunderna efterfrågar allt högre hastigheter. Därför lanserar vi 4g-tjänster i både Stockholm och Oslo, säger Kenneth Karlberg, mobilchef på Teliasonera i ett uttalande.

Operatören har tidigare uppgett att 4g-näten skulle dra igång under 2010, men tycks nu alltså gå före denna tidsplan, om än med ett mycket begränsat nät.

Lte-tekniken, där förkortningen står för long term evolution, öppnar för maxhastigheter på 100 Mbit/s, men hur snabba uppkopplingarna i praktiken blir återstår att se.

Utvecklingen av modem för denna teknik, som utlovar betydligt snabbare mobilt bredband än dagens 3g-nät är ännu i sin linda och telefoner som har stöd för lte ligger ännu längre bort i tiden. Några modeller av modem har dock visats upp.

I oktober skrev Teliasonera kontrakt med Samsung för leverans av modem, då med den uttalade målsättningen att bli först i världen med ett fungerande lte-nät. Enligt dagens uppgifter är det dessa modem som ska användas i dagens lansering.

Ericsson står för tekniken bakom nätet i Stockholm medan Huawei vann kontraktet för den norska marknaden.

I april 2009 offentliggjorde Telenor och Tele2 sin nya allians för att bygga ett konkurrerande mobilnät som bygger på samma teknik. Operatörerna slog sig då för bröstet och påstod att nätet skulle bli landets mest omfattande när det finns tillgängligt i slutet av 2010.