Statskontoret riktade i dag svidande kritik mot Försvarsmaktens SAP-projekt Prio. Efter två är systemet en halv miljard dyrare än planerat och visar ändå upp stora brister.

Hittills har ekonomisystemet från SAP bara införts på ett förband. Där har det lett till omfattande problem.

– Det har varit rena störningar i versamheten, till exempel i fakturahanteringen, reseadministrationen och inte minst bokslutens kvalitet, säger Anders Dager, utredare på Statskontoret, som har granskat projektet.

Nu måste Försvarsmakten dra i nödbromsen innan projektet går in i nästa fas, som innebär att samma system ska börja användas på 35 förband. Annars finns risk för både skenande kostnader och ett ännu sämre system, hävdar Statskontoret.

– Vi betonar att man inte ska trampa vidare innan man har en rimlig stabilitet inför det som står inför dörren. Nu är Försvarsmakten på väg bort från fastprisinförandet och står inför risken att dra på sig betydande kostnader.

Reidar Ljöstad, departementsråd på försvarsdepartementet, reagerar starkt på slutsatserna i rapporten. Under dagen har representanter för Försvarsmakten kallats upp till departementet och krävts på svar om hur problemen ska åtgärdas, men på departementet går man inte ut med några uppgifter om exakt vad som diskuterades.

– Vi förutsätter att Försvarsmakten tar de här råden på allvar, säger Reidar Ljöstad.

Statskontoret har tidigare haft i uppdrag att granska det skakiga projektet fram till sommaren 2010. Det mandatet förlängs ytterligare för att säkerställa kvalitet och kontroll på kostnaderna.

– Det jag reagerar mest på är att systemet inte har kommit ut i verksamheten som det var tänkt, utan det ses som ett rent teknikprojekt, säger Reidar Ljöstad.

CS har sökt ansvariga på Försvarsmakten för en kommentar.