Tidigare har andra operatörer endast fått tillgång till förval. Nu kan de dock direkt via grossisttjänsten kunna erbjuda privatkunder telefonabonnemang via Teliasoneras allmänna nät.
- Det här har man kunnat göra sedan i april, så det är verklighet redan idag, säger Lars Joelsson, presstalesman på Teliasonera.

PTS har nu dock föreslagit att även andra operatörer ska kunna erbjuda sina konsumenter en faktura där både abonnemangsavgift och telefonsamtal finns samlade. Telia får enligt förslaget inte heller ta ut någon avgift av konsumenterna om dessa vill köpa abonnemang av någon annan.

Dessutom måste Telia erbjuda bredbandsanslutning fristående från abonnemanget. Om en konsument endast vill ha exempelvis ett adsl-abonnemang, ska denne inte samtidigt vara tvungen att ha ett telefonabonnemang. I det fallet kommer dock priset för bredbandet bli högre än annars.

Telia vill återkomma inom den närmaste månaden
Tilläggstjänster från Teliasonera som inte kan erbjudas av en annan operatör utan rimlig insats ska de andra operatörerna också få tillgång till. Dessutom driftssystem, informationssystem eller liknande program som krävs för att få till stånd god konkurrens för teleabonnemang.
- Också detta gäller redan idag. Hela förslaget är väldigt likt det vi har nu. Men det är några sidor att gå igenom och vi har en månad på oss att studera och värdera beslutet, säger Lars Joelsson.