De svenska organisationerna ingår i sin tur i ett europeiskt konsortium där Stockholm, Helsingfors, Berlin, Eindhoven och Paris är med. EU-termen är Knowledge and Innovation Community, förkortat Kic.

Syftet är att bygga upp ett långsiktigt arbete inom forskning och innovation.

– En central del i konsortiet är att omsätta forskning i affärsidéer, företagande och tillväxt. Att skapa en positiv syn på entreprenörskap redan under utbildningen blir avgörande för Europas framtida kompetensförsörjning, säger Gunnar Landgren, vicerektor på KTH, i ett pressmeddelande.

KTH är faktiskt med i två EU-sponsrade projekt av samma dignitet. Förutom ICT Labs ska KTH också vara med och bygga upp nätverket Innoenergy, som ska utveckla ny teknik inom miljö och energi.

– Det ska bli en kombination av labbmiljö, lärandemiljö och affärsutvecklingsenhet, säger Ramon Wyss, vicerektor på KTH, som har koordinerat ansökningarna.

Nu återstår att omsätta beslutet i verksamhetsplaner och avtal innan forskning, utveckling och utbildning kan komma i gång.