Överlag minskade outsourcingen av hr-processer från 65 procent 2008 till 59 procent i år. Det visar en undersökning som gjorts på uppdrag av det amerikanska företaget ADP, Automatic data processing, som säljer outsourcinglösningar för affärsprocesser.

Visserligen uppger de större företagen att de har ökat sin hr-oursourcing något, från 65 till 67 procent, men bland de mindre företagen har det minskat från 64 procent till 49.

81 procent av de som deltog i undersökningen uppger att de håller på att omstrukturera sin hr-avdelning. Här sticker särskilt de mellanstora företagen ut. Hela 95 procent är mitt i en omstrukturering.
Främst de större företagen uppger att omstruktureringsprocessen har snabbats på av den ekonomiska nedgången.

Liksom i förra årets undersökning är det hr-processer som lönehantering, förmåner och hr-system som är vanligast att lägga ut.

Mer strategiska processer som utvärdering av den anställdes prestation, internkommunikation eller karriärstöd är mindre vanligt att lägga ut externt.

Skälet till att outsourca hr-processer är först och främst att sänka sina kostnader. Det kom däremot på tredje plats förra året.

Ett annat skäl är att frigöra resurser från den interna personalavdelningen för att kunna fokusera mer på strategiska frågor.
Ytterligare en anledning är att man vill lägga till eller förbättra tjänster för linjechefer och anställda.