Thomas Engevall, cio på Försvarsmakten, får det yttersta ansvaret för jätteprojektet att införa ett SAP-baserat affärssystem. Prio, som projektet heter, sågas av Statskontoret både grund av skenande kostnader och brister i funktionerna.

– Nu får jag helhetsbefälet. När det gäller styrningen av hela programmet så gör vi stora förändringar, säger han.

Beslutet att lägga Prio i Tomas Engevalls knä togs i mitten av november, alltså redan innan Statskontoret avlossade sin senaste svada mot det IBM-styrda projektet. Men kritiken är inte helt ny.

Redan i juni uppmärksammade CS att systemet inte klarade av att hantera hemlig information, vilket det skulle kunna göra redan under 2009, enligt den ursprungliga planen. I dag står det klart att problemen blivit ännu större än så, samtidigt som Statskontoret konstaterar att problemen med säkerhetsklassad information finns kvar.

Myndigheten talar om direkta störningar i verksamheten som direkt kan härledas till brister i Projekt Prio. Innan det tyska affärssystemet sprids till fler delar av försvaret ska därför personalen förberedas och utbildas mer än vad som tidigare har skett.

Nu måste Försvarsmakten dra i nödbromsen innan projektet går in i nästa fas, som innebär att samma system ska börja användas på 35 förband. Annars finns risk för både skenande kostnader och ett ännu sämre system, hävdar Statskontoret.

– Vi betonar att man inte ska trampa vidare innan man har en rimlig stabilitet inför det som står inför dörren. Nu är Försvarsmakten på väg bort från fastprisinförandet och står inför risken att dra på sig betydande kostnader, säger Anders Dager, utredare på Statskontoret som har granskat projektet.

Thomas Engevall tar till sig kritiken men uttrycker ändå optimism inför det fortsatta införandet.

– Betalningar och inköp är det som har krånglat. Vi är på god väg att få ordning på det.

Statskontoret ger rådet att sätta stopp för projektet tills kvaliteten i det som byggts i projektets första fas har höjts. Thomas Engevall är inte beredd att helt avfärda ett sådant råd.

– Däremot råder det ingen tvekan om att vi ska fortsätta med steg tre och fyra. Där ligger de stora vinsterna med att införa Prio. Men vi måste samtidigt titta på det Statskontoret säger.

Projekt Prio ska pågå fram till år 2012 och sysselsätter 400 personer, varav 300 är konsulter. Huvudleverantör är IBM.