Outsourcing blir den klarast lysande ljuspunkten på svensk it-marknad nästa år. Analysföretaget Radar Group räknar med en tillväxt på tio procent.

En lång rad nya outsourcingkontrakt tillkommer, samtidigt som en stor mängd befintliga kontrakt löper ut och ska förhandlas om.

– Leverantörer som jobbar med outsourcing har slagläge nästa år. Totalt kommer det att tecknas outsourcingkontrakt värda över 45 miljarder kronor under 2010. Det blir ett jätteår, säger Lars Backhans på Radar Group.

Resumén

2009 hann finanskris och lågkonjunktur fällde it-branschen med ett fult krokben bakifrån. Globalt dök it-investeringarna ner från en närmare fyraprocentig tillväxt 2008 till ett minus på strax över tre procent 2009, enligt analysföretaget IDCs senaste prognos (se diagrammet ovan).

Absolut hårdast slog it-krisen på hårdvarusidan där pc-, server- och lagringsleverantörer fått se sina globala intäkter krympa med mellan 10 och 20 procent.

I Sverige drog it-köparna hårt i nödbromsen och minskade blixtsnabbt sina samlade it-kostnader med upp mot tio miljarder kronor, eller cirka fem procent.

Nog om 2009. Nu är frågan: hur går det för svensk it 2010?

Vändningen

CS har tagit del av de två mest tongivande prognoserna: från Exido och konkurrenten Radar Group. Båda baseras på ett gedighet underlag och har var för sig tagit in information om nästa års it-budgetar från en bra bit över tusen företag och myndigheter.

Båda analysföretagen är eniga om att företagens it-budgetar ökar något igen och att svensk it-marknad stabiliseras och går mot en vändning 2010. Exido säger att it-budgeterna ökar med i snitt 0,9 procent. Radar Group tror på en något större ökning, 1,4 procent. Ökningen ser olika ut i olika branscher. Handeln och energisektorn ökar sina it-budgetar betydligt mer, medan ökningen inom exempelvis telekombranschen förväntas hamna väsentligt under genomsnittet.

Men även om siffrorna ger bilden av en vändning, vill analysföretagen inte så gärna använda ordet när de talar om 2010.

– Vi befinner oss fortfarande i en lågkonjunktur under 2010. Kurvorna har visserligen vänt men befinner sig på en väldigt mycket lägre nivå än vad vi varit med om på många år. Vi måste tillbaks ända till 2006 för att komma ner på samma nivå som den vi får se nästa år, säger Hans Werner på Radar Group.

Pengarna

Även om it-köparna har mindre pengar än på länge handlar det om avsevärd mycket som ska spenderas.

Lägger man samman beloppen i it-budgetarna för 2010 med pengarna som företagen och myndigheterna förväntas satsa på it utanför it-budgeten hamnar de båda analysföretagen på nästan samma belopp.

Det handlar om någonstans mellan 175 och 177 miljarder kronor.

Grundförutsättning

Det företagen nu till stor del skurit bort är planerade nyinvesteringar i förändrings- och effektiviseringsprojekt inom exempelvis affärssystem, crm eller beslutsstöd.

Före finanskrisen satsade företagen 30 procent av sina it-pengar på förnyelseprojekt. Nästa år blir det bara 20 procent. Resten av pengarna används för driften av befintliga system. Mycket få nya it-investeringar tas av företagen innan de sett en vändning på just sin marknad, påpekar Niklas Zandelin på Exido.

– Det finns ett jättestort tryck att leverera förändringstjänster. Men det finns tyvärr inte så mycket pengar. Man fortsätter även nästa år att skjuta en stor skuld av ännu inte genomförda förändringsprojekt framför sig, säger Lars Backhans på Radar Group.

De it-förändringsprojekt som ändå finns budgeterade förutsätter fortsatta prissänkningar. It-köparna har redan intecknat prisänkningar på sju till tio procent på hårdvara, fem till tio procent på mjukvara och cirka fem till åtta procent på tjänster, enligt Radar Group.

Handeln och transport- och logstikbranschen ökar sina nysatsningar på it-sidan mest, medan bank- och finansbranschen minskar mest.

Offentlig sektor, framför allt kommuner, tvingas successivt att satsa på fler och fler nya projekt för att effektivisera med it i takt med att besparingar och neddragningar fortsätter genom hela 2010, enligt Niklas Zandelin på Exido. Potentialen för it-drivna effektiviseringar inom kommuner stor. Medan 60–70 procent av processerna i företagen redan är ”it-fierade” ligger motsvarande siffra inom kommuner på bara 5–10 procent.

Delområdena

De flesta områden ökar något 2010 jämfört med 2009. Till och de hårt sargade pc- och serverleverantörerna kan räkna med en femprocentig uppgång. Förutom outsourcing ökar företagen nästa år också sina nyinvesteringar i bland annat säkerhet och virtualisering, enligt Radar Group. Exido lägger till informationshanteringsapplikationer. Men prioriteringarna ser väldigt olika ut i olika branscher.

Fortsättningen

Prognosen är att återhämtningen förstärks 2011. Under 2012 får vi återigen en kraftig tillväxt på svensk it-marknad.

Men när vi väl är där kommer it-marknaden att ha förändrats i grunden.

Niklas Zandelin på Exido talar till och med om ett paradigmskifte framdrivet av utvecklingen mot molntjänster.

– En väsentlig del av den it vi då köper är tjänster och inte produkter, säger han.

Lagring, ip-telefoni och säkerhet är bara några exempelområden där molntjänsterna kraftigt kommer att öka sin andel.

Dagens traditionella outsourcingleverantörer kan kring 2012 räkna med att få se sina tillväxtkurvor brutna av ökad konkurrens för nya molntjänster.

Fakta

Radar Groups antaganden om tillväxten på outsourcingmarknaden bygger bland annat på en genomgång av 500 outsourcingkontrakt på den svenska marknaden. Prognosen för it-tillväxten baseras på svar från över 1 000 svenska företag och myndigheter. Företaget har också gjort ett par hundra djupintervjuer.

Analyser i Exidos it-barometer bygger på svar från webbenkäter till samtliga företag med mer än 200 anställda, ett urval av myndigheter och mindre företag samt ett stort antal intervjuer och avstämning med en speciell panel av it-beslutsfattare.