När den åtalade Mariela Acevedos telefon ringde gjorde domare Salvatore Alamia med eftertryck klart för samtliga i salen att de skulle stänga av alla elektroniska apparater.

När den åtalade flickans telefon ringde för andra gången kallade domaren henne till sig och dömde henne till 21 dagar i fängelse för domstolstrots.