Filmbolagens krav är att Portlane ska sluta sälja internetanslutning till Openbittorrent, en fildelningsserver som enligt filmbolagen har stigit fram som ett alternativ till The Pirate Bay. Med domstolens hjälp vill Hollywoodbolagen alltså få bort sajen från nätet, på samma sätt som operatören Black Internet tidigare har tvingas stänga av uppkopplingen till The Pirate Bay.

Men i början av december 2009 avslog Stockholms tingsrätt kraven. För att Portlane ska anses bidra till brott mot upphovsrätten krävs mer än att företaget tillhandahåller en uppkoppling, slog tingsrätten fast.

Nu försöker de 13 filmbolagen få Svea hovrätt att riva upp domen. En överklagan lämnades in strax före jul. Där argumenterar de för att Portlane visserligen inte kan tvingas att i förväg granska vad som sprids via Openbittorrent. Däremot ska företaget sluta med sin egen medverkan genom att stänga av anslutningen, heter det.

”Portlanes medverkansansvar består i att tillhandahålla intemetaccess till trackern. Så länge som Portlane tillhandahåller denna access och intrång i filmverken begås med hjälp av trackern kvarstår således Portlanes medverkansansvar”, skriver filmbolagen i sin överklagan.

Processen mot Portlane har vissa likheter med den mot operatören Black Internet. I somras slog tingsrätten fast att företaget inte längre fick tillhandahålla uppkoppling till Pirate Bay. Kort efter att domen fallit försvann också sajten från nätet, men var snart tillbaka tack vare anslutningar från annat håll. Även denna dom har överklagats till hovrätten.